Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: WACC en solvabiliteit

Dit heeft 41 resultaten opgeleverd.

Prinsjesdag 2023: meer ambitie nodig voor veiligstellen drinkwatervoorziening20 september 2023 - Nieuwsbericht

De plannen van het demissionaire kabinet die gepresenteerd werden op Prinsjesdag 2023 bevatten geen nieuwe ambities of plannen rondom beschikbaarheid, benutbaarheid of kwaliteit van drinkwaterbronnen. Om de drinkwatervoorziening veilig te stellen en te zorgen voor voldoende en goed water voor het maken van drinkwater, is echter snel actie nodig van overheden.

Lobby-agenda 2023-2024: zekerstellen drinkwatervoorziening duldt geen uitstel!19 september 2023 - Nieuwsbericht

Jaarlijks publiceert Vewin bij de start van het parlementaire jaar op Prinsjesdag de Lobby-agenda. Nu het kabinet demissionair is moet met volle kracht worden doorgewerkt aan de toekomst van ons drinkwater. Er is geen tijd te verliezen. Daarom vraagt Vewin deze keer bij de publicatie van de Lobby-agenda vandaag op Prinsjesdag extra aandacht voor de punten die niet mogen ontbreken in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen en in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet.

Inzet Vewin verkiezingsprogramma’s Tweede Kamer 202331 juli 2023 - Standpunt

Welke punten zijn belangrijk om mee te nemen in de verkiezingsprogramma’s? Vewin heeft de belangrijkste programmapunten voor de toekomst van ons drinkwater geformuleerd.

KRW, leveringszekerheid drinkwater en WACC belangrijke thema's in Commissiedebat Water9 juni 2023 - Nieuwsbericht

​Op 7 juni vond het Commissiedebat Water plaats in de Tweede Kamer met minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). In het debat gaven Tweede Kamerleden Fahid Minhas (VVD), Tjeerd de Groot (D66), Laura Bromet (GL) en Eva van Esch (PvdD) aan meer concreetheid te willen zien in de plannen van de minister wat betreft de KRW-impuls, om de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. Tegelijk pleitten zij voor betere afstemming met en inzet van de andere departementen, vooral LNV.

Commissiedebat Water 7 juni 202322 mei 2023 - Standpunt

Vewin pleit voor borging leveringszekerheid drinkwater, prioriteit verbetering kwaliteit drinkwaterbronnen en een brede zorgplicht voor drinkwater.

Vewin Jaarverslag 2021: Naar een nieuwe kijk op de watervoorziening 5 april 2022 - Nieuwsbericht

Het Vewin Jaarverslag 2021 is uit met als titel 'Naar een nieuwe kijk op de watervoorziening'. Vewin blikt terug op een jaar waarin zij zich opnieuw vol inzette voor talrijke dossiers binnen de thema's waterkwaliteit, waterbeschikbaarheid en leveringszekerheid.

Drinkwatersector blij met door minister voorgenomen WACC 2022-202424 december 2021 - Waterspiegel

Op 29 oktober heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer bekendgemaakt het advies van de Autoriteit Consument & Markt over de WACC (Weighted Average Cost of Capital) voor de drinkwaterbedrijven over te nemen.

Extra inzet van nieuw kabinet nodig voor drinkwater in de toekomst!23 december 2021 - Standpunt

Het nieuwe coalitieakkoord toont ambitie op het vlak van beschikbaarheid van zoetwater, van ruimtelijke planvorming gestuurd door water, en van waterkwaliteit.

WGO Water 22 november 202129 oktober 2021 - Standpunt

Maak inzichtelijk welk maatregelenpakket nodig is om de KRW doelen voor de bronnen voor drinkwaterproductie te halen.

Hoe staat het met de WACC?19 oktober 2021 - Waterspiegel

De drinkwatersector moet de komende jaren fors meer – tot 60% extra – investeren om de kwaliteit en beschikbaarheid van drinkwater te kunnen blijven garanderen. Om dit te kunnen financieren, moeten de drinkwaterbedrijven meer inkomsten genereren, mede vanwege de huidige scherpere eisen van financiers op de (inter)nationale kapitaalmarkt. De wettelijke WACC-limiet belemmert dat. Maar er zijn oplossingen mogelijk.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Volgende