Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: WOO

Dit heeft 5 resultaten opgeleverd.

Rijksbegroting: goede richting, meer concrete acties nodig voor waterkwaliteit19 september 2018 - Nieuwsbericht

Vewin ziet in de gisteren gepresenteerde Miljoenennota en rijksbegroting voor 2019 goede aanknopingspunten voor de drinkwatersector, maar er is meer ambitie nodig om ook in de toekomst kwaliteit, leveringszekerheid en betaalbaarheid van drinkwater te borgen.

Consultatieronde van start - De Cybersecuritywet komt eraan - Waterspiegel 4 201726 oktober 2017 - Waterspiegel

Vanaf medio 2018 krijgt Nederland één overkoepelende Cybersecuritywet. Bedrijven in de vitale infrastructuur, waaronder de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven, krijgen hiermee onder meer een zorgplicht voor de beveiliging van hun netwerk- en informatiesysteem.

Eerste Kamerlid Barth bezoekt productielocatie drinkwater van Dunea23 november 2016 - Nieuwsbericht

Op 21 november was Marleen Barth, fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer, voor een werkbezoek te gast bij Dunea. Op de productielocatie in Scheveningen sprak zij met Wim Drossaert (algemeen directeur Dunea), Arjen Frentz (plaatsvervangend directeur Vewin) en Sabine Gielens (stuurgroepsecretaris Beveiliging en Crisismanagement Vewin).

Wetsvoorstel gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity18 oktober 2016 - Standpunt

Behoud conform het wetsvoorstel de heldere rol van het NCSC, namelijk het bieden van hulp en bijstand bij ICT-inbreuken. Toezicht ligt elders.

Initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid31 maart 2016 - Standpunt

Vewin pleit voor verruiming van de absolute uitzonderingsgrond ‘Veiligheid van de Staat’ met ‘Veiligheid van de vitale infrastructuur’ zodat kwetsbare informatie en daarmee de veiligheidsbelangen van vitale sectoren goed beschermd zijn.