Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Warmte/koude-opslag

Dit heeft 25 resultaten opgeleverd.

Gemeente Zwijndrecht: ‘Oasen helpt ons bij de energietransitie’14 maart 2022 - Nieuwsbericht

Wethouder Jacqueline van Dongen heeft in haar gemeente Zwijndrecht een brede portefeuille, waar onder andere openbare ruimte, natuur & recreatie, energie en duurzaamheid & milieu deel van uitmaken. Welke rol ziet zij voor de gemeente bij de zorgplicht voor drinkwater?

Duurzame veiligstelling van drinkwaterbronnen en -infrastructuur 2 september 2021 - Nieuwsbericht

Voor de duurzame veiligstelling van de productie, kwaliteit en levering van drinkwater is meer aandacht nodig voor de ruimtelijke bescherming van de huidige en toekomstige drinkwatervoorziening, onder andere door het veiligstellen van de drinkwaterinfrastructuur in het stelsel van het omgevingsrecht. Roelof Kruize, algemeen directeur van het Amsterdamse waterbedrijf Waternet, vertelt over de uitdagingen van het managen van een leidingstelsel in stedelijk gebied.

CD Leefomgeving 9 september 2021 Bodembeleid / bodemenergiesystemen25 augustus 2021 - Standpunt

Bodemregelgeving en bodemafspraken moeten een kader bieden om de grondwaterbronnen voor de drinkwatervoorziening te beschermen.

Het belang van Europese richtlijnen en wetgeving7 juni 2021 - Waterspiegel

Jan Peter van der Hoek is als directeur Innovatie van Waternet en hoogleraar Drinkwatervoorziening aan de TU Delft helemaal thuis in de wereld van risicomanagement op het gebied van drinkwater. Hij vertelt over het belang van Europese richtlijnen en wetgeving voor de Nederlandse drinkwatervoorziening.

ILT onderstreept Vewin-pleidooi betere bescherming grondwater bij aanleg bodemenergiesystemen11 mei 2021 - Nieuwsbericht

Boorbedrijven houden bij de aanleg van bodemenergiesystemen onvoldoende rekening met de eisen die daaraan worden gesteld, waardoor er risico's ontstaan voor het grondwater. Dat is de boodschap van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in de signaalrapportage 'Risico's bij de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen'.

Waterspiegel 1: Watertransitie, drinkwaterbronnen en bodemenergiesystemen8 april 2021 - Nieuwsbericht

Vandaag verschijnt Waterspiegel 1 van 2021. In dit nummer onder andere veel aandacht voor de watertransitie die de waterschappen en drinkwaterbedrijven samen bepleiten. Ook komt de kwaliteit van de drinkwaterbronnen aan bod en wordt beschreven welke invloed warmte-koudeopslag kan hebben voor de drinkwatervoorziening. Waterbedrijf Groningen bijt het spits af voor de nieuwe rubriek Duurzaamheid met een verhaal over het verlagen van de eigen footprint.

Water voor later8 april 2021 - Waterspiegel

Duurzaamheid gaat over zo veel méér dan recyclen of energie besparen, vindt Tjitske Brand van Waterbedrijf Groningen. ‘Het betekent voor mij ook: zorgen voor voldoende water voor later.’

Warmte-koudeopslag; Het grote belang van ruimtelijke ordening in onze ondergrond8 april 2021 - Waterspiegel

Warmte-koudeopslag (WKO) is een duurzame energiebron. Steeds meer gebouwen en woningen worden op deze manier verwarmd en gekoeld. Bij WKO’s wordt energie opgeslagen in het grondwater, die vervolgens kan worden gebruikt om te verwarmen of te koelen. WKO’s maken dus gebruik van de ondergrondse ruimte. Maar het wordt steeds drukker in onze ondergrond! En niet alles kan op één plek. Ruimtelijk en integraal inzicht zijn essentieel voor een goed beheer en beleid. De Basisregistratie Ondergrond (BRO) draagt hieraan bij. Martin Peersmann (BZK), Peter Salverda (Vitens) en Quirine Diesbergen (ILT) vertellen ons over het belang van BRO en wat de opmars van WKO betekent voor onze drinkwatervoorziening.

Prinsjesdag 2020: duurzame veiligstelling drinkwatervoorziening vraagt meer ambitie16 september 2020 - Nieuwsbericht

Op het vlak van water vormen waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit gezamenlijk de rode draad in de gisteren gepresenteerde Prinsjesdagstukken. Vewin is blij met de aandacht voor waterbeschikbaarheid. Belangrijk is dat Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de komende jaren 200 miljoen euro extra investeert in de aanpak van droogte en klimaatadaptatie.

'Zorgelijk beeld voor de bronnen voor drinkwaterproductie'27 december 2019 - Nieuwsbericht

Op 1 november 2019 kwam het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) met de tussentijdse resultaten van de Nationale analyse waterkwaliteit, een onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit. Vlak daarvoor, in september, presenteerde wateronderzoeksinstituut KWR zijn rapport over de kwaliteit van de Nederlandse drinkwaterbronnen. Dr. ir. Arnaut van Loon en dr. Stefan Kools, onderzoekers waterkwaliteit bij KWR, over de overeenkomsten en verschillen tussen beide onderzoeken.

1 | 2 | 3 | Volgende