Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Waterbeschikbaarheid

Dit heeft 92 resultaten opgeleverd.

‘Bij de inrichting van ons landschap meer rekening houden met water en bodem’4 januari 2023 - Nieuwsbericht

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat over de rol van water in de ruimtelijke ordening en het halen van de KRW-doelen.

Drinkwatersector slaat alarm: nu actie nodig!29 december 2022 - Nieuwsbericht

Uit onderzoek blijkt dat alle drinkwaterbedrijven de komende jaren meer productiecapaciteit nodig hebben. Bij onder andere Dunea en Vitens is zelfs per direct meer capaciteit noodzakelijk. Maar ook bij de andere bedrijven wordt de situatie de komende jaren nijpender. Als er nu geen maatregelen worden genomen, krijgen alle drinkwaterbedrijven op termijn te maken met knelpunten in het nakomen van de leveringsplicht.

‘Ons huidige watersysteem zit tegen zijn grenzen aan’27 december 2022 - Nieuwsbericht

‘De maakbaarheid van ons landschap is eindig: water en bodem moeten echt leidend worden bij ruimtelijke ordening.’ Niko Wanders is universitair docent Hydrologie aan de Universiteit Utrecht, en maakt deel uit van het onderzoeksthema Pathways to Sustainability. Zijn werk richt zich op extreme hydrologische gebeurtenissen. Daarbij kijkt hij naar hoe deze de samenleving beïnvloeden én hoe klimaatverandering invloed heeft op de frequentie waarmee deze situaties voorkomen. Hoe vindt hij dat we ons watersysteem optimaal kunnen inrichten vanuit hydrologisch oogpunt? En wat moet daarvoor veranderen?

NOVEX: provincies nu aan zet voor zekerstellen drinkwatervoorziening21 december 2022 - Nieuwsbericht

Op 12 december heeft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief aan de Tweede Kamer de startpakketten van de Nationale Omgevingsvisie Extra (NOVEX), die hij aan de provincies heeft gestuurd, toegelicht. Deze startpakketten bevatten de nationale opgaven die voortvloeien uit nationale programma’s. De beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen is daar nadrukkelijk onderdeel van.

Advies Studiegroep Grondwater positief voor beschikbaarheid en kwaliteit grondwater21 december 2022 - Nieuwsbericht

Op 19 december stuurde minister Harbers van IenW het advies van de Studiegroep Grondwater naar de Tweede Kamer. Het rapport heeft als titel ‘Grondwater: onzichtbaar en onmisbaar’. Vewin is positief over het advies: een deel van de aanbevelingen is opgenomen in de recente brief over Water en Bodem Sturend, maar op onderdelen bevat het advies verdere verdieping en aanscherping.

Water en bodem centraal in Waterspiegel 413 december 2022 - Nieuwsbericht

De laatste Waterspiegel van dit jaar is verschenen. In nummer 4 veel aandacht voor waterbeschikbaarheid en het principe ‘water en bodem sturend’. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) vertelt wat hij onder dit principe verstaat.

Kamer benadrukt met moties belang waterbeschikbaarheid30 november 2022 - Nieuwsbericht

​Op 29 november vonden de stemmingen plaats van de moties die Tweede Kamerleden hadden ingediend bij het Wetgevingsoverleg Water van 21 november. Een flink aantal moties werd aangenomen. Van belang voor Vewin zijn de moties over waterbeschikbaarheid, de KRW, het Bouwbesluit en grondwater.

Water en bodem sturend29 november 2022 - Standpunt

De zorgplicht voor de openbare drinkwatervoorziening moet actief worden ingevuld bij de uitwerking van water en bodem sturend in de provinciale gebiedsprogramma’s.

Uitgangspunten ‘Water en bodem sturend’ nu laten doorwerken in de regio25 november 2022 - Nieuwsbericht

Op 25 november hebben de bewindslieden van IenW een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het programma Water en bodem sturend (WBS). De Kamerbrief beschrijft de invulling van het principe dat water en bodem de ruimtelijke ordening moeten gaan sturen, in de vorm van doelen en ‘structurerende keuzes’.

Veel aandacht voor drinkwater in WGO Water22 november 2022 - Nieuwsbericht

Op 21 november vond het Wetgevingsoverleg Water (WGO) plaats in de Tweede Kamer. Minister Harbers van IenW debatteerde met maar liefst twaalf fracties. Water blijkt een groot politiek issue te zijn.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Volgende