Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Waterbeschikbaarheid

Dit heeft 117 resultaten opgeleverd.

Waterspiegel 3: kwaliteit water en bodem en drinkwater voor bedrijven28 september 2023 - Nieuwsbericht

De derde editie van de Waterspiegel van 2023 is uit. In dit nummer aandacht voor de noodzaak van het verbeteren van de waterkwaliteit, het belang van een gezonde bodem en het leveren van drinkwater aan bedrijven. In de serie over de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen leest u over de situatie in Drenthe en Zeeland.

Staalkaart voor gemeenten: Drinkwater in het Omgevingsplan27 september 2023 - Nieuwsbericht

Vewin heeft de staalkaart Drinkwater in het Omgevingsplan gepubliceerd. Deze staalkaart is een hulpmiddel voor gemeenten om drinkwaterbelangen goed te kunnen borgen in het omgevingsplan.

Prinsjesdag 2023: meer ambitie nodig voor veiligstellen drinkwatervoorziening20 september 2023 - Nieuwsbericht

De plannen van het demissionaire kabinet die gepresenteerd werden op Prinsjesdag 2023 bevatten geen nieuwe ambities of plannen rondom beschikbaarheid, benutbaarheid of kwaliteit van drinkwaterbronnen. Om de drinkwatervoorziening veilig te stellen en te zorgen voor voldoende en goed water voor het maken van drinkwater, is echter snel actie nodig van overheden.

Lobby-agenda 2023-2024: zekerstellen drinkwatervoorziening duldt geen uitstel!19 september 2023 - Nieuwsbericht

Jaarlijks publiceert Vewin bij de start van het parlementaire jaar op Prinsjesdag de Lobby-agenda. Nu het kabinet demissionair is moet met volle kracht worden doorgewerkt aan de toekomst van ons drinkwater. Er is geen tijd te verliezen. Daarom vraagt Vewin deze keer bij de publicatie van de Lobby-agenda vandaag op Prinsjesdag extra aandacht voor de punten die niet mogen ontbreken in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen en in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet.

Kamerleden stellen bezorgd vragen over halen doelen Kaderrichtlijn Water15 september 2023 - Nieuwsbericht

De Tweede Kamer heeft meer dan 70 vragen gesteld aan de minister van IenW over de Kaderrichtlijn Water (KRW). De Kamervragen gaan specifiek over de kabinetsreactie op het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) over de KRW en over de nadere invulling van het KRW Impulsprogramma.

‘Activiteiten aan het maaiveld hebben groot effect op grondwater’17 augustus 2023 - Nieuwsbericht

Ecohydrologie-specialisten Gijsbert Cirkel en Ruud Bartholomeus van KWR Water Research Institute over de relatie tussen een gezonde bodem en grondwater.

Water vasthouden is essentieel voor klimaatrobuust watersysteem8 augustus 2023 - Nieuwsbericht

De Unie van Waterschappen en Vewin presenteerden in 2021 hun gezamenlijke visie 'Water verbindt', voor een klimaatrobuust watersysteem. Kern van dit pleidooi voor een watertransitie is: water sturend laten zijn voor de ruimtelijke inrichting, water beter vasthouden en verdelen, de waterkwaliteit verbeteren en vervuiling voorkomen, en zuinig omgaan met water.

Inzet Vewin verkiezingsprogramma’s Tweede Kamer 202331 juli 2023 - Standpunt

Welke punten zijn belangrijk om mee te nemen in de verkiezingsprogramma’s? Vewin heeft de belangrijkste programmapunten voor de toekomst van ons drinkwater geformuleerd.

Strategisch adviseur Anneke de Groot (PWN) 'Dringend nieuwe bronnen nodig door groeiende vraag naar water.'27 juli 2023 - Nieuwsbericht

Uit onderzoek blijkt dat alle drinkwaterbedrijven de komende jaren meer productiecapaciteit nodig hebben. Bij Waterbedrijf Groningen, Dunea en Vitens is dit zelfs per direct het geval. Maar ook bij de andere bedrijven zijn er knelpunten, zoals bij WML in Limburg en PWN in Noord-Holland. Als er nu geen maatregelen worden genomen, krijgen op termijn alle drinkwaterbedrijven te maken met problemen bij het nakomen van de leveringsplicht.

Val kabinet: zekerstellen toekomst drinkwatervoorziening duldt geen uitstel14 juli 2023 - Nieuwsbericht

Nu het kabinet demissionair is moet met volle kracht wordt doorgewerkt aan het veiligstellen van de toekomst van ons drinkwater. Dit stelt Peter van der Velden, voorzitter van Vewin.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Volgende