Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Waterbesparing

Dit heeft 74 resultaten opgeleverd.

Lobby-agenda 2023-2024: zekerstellen drinkwatervoorziening duldt geen uitstel!19 september 2023 - Nieuwsbericht

Jaarlijks publiceert Vewin bij de start van het parlementaire jaar op Prinsjesdag de Lobby-agenda. Nu het kabinet demissionair is moet met volle kracht worden doorgewerkt aan de toekomst van ons drinkwater. Er is geen tijd te verliezen. Daarom vraagt Vewin deze keer bij de publicatie van de Lobby-agenda vandaag op Prinsjesdag extra aandacht voor de punten die niet mogen ontbreken in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen en in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet.

Inzet Vewin verkiezingsprogramma’s Tweede Kamer 202331 juli 2023 - Standpunt

Welke punten zijn belangrijk om mee te nemen in de verkiezingsprogramma’s? Vewin heeft de belangrijkste programmapunten voor de toekomst van ons drinkwater geformuleerd.

Strategisch adviseur Anneke de Groot (PWN) 'Dringend nieuwe bronnen nodig door groeiende vraag naar water.'27 juli 2023 - Nieuwsbericht

Uit onderzoek blijkt dat alle drinkwaterbedrijven de komende jaren meer productiecapaciteit nodig hebben. Bij Waterbedrijf Groningen, Dunea en Vitens is dit zelfs per direct het geval. Maar ook bij de andere bedrijven zijn er knelpunten, zoals bij WML in Limburg en PWN in Noord-Holland. Als er nu geen maatregelen worden genomen, krijgen op termijn alle drinkwaterbedrijven te maken met problemen bij het nakomen van de leveringsplicht.

‘Overheid heeft zorgplicht voor voldoende drinkwater voor bedrijven’20 juli 2023 - Nieuwsbericht

Voorzitter VNO-NCW Ingrid Thijssen over de veranderende interpretatie van de leveringsplicht aan zakelijke klanten en het tijdig halen van de KRW-doelen.

Val kabinet: zekerstellen toekomst drinkwatervoorziening duldt geen uitstel14 juli 2023 - Nieuwsbericht

Nu het kabinet demissionair is moet met volle kracht wordt doorgewerkt aan het veiligstellen van de toekomst van ons drinkwater. Dit stelt Peter van der Velden, voorzitter van Vewin.

Onderzoek toont de voor- en nadelen van waterhergebruik in nieuwbouw 4 juli 2023 - Nieuwsbericht

In juni presenteerde Witteveen+Bos, in opdracht van het Rijk, een rapport over de voor- en nadelen van het gebruik van hemelwater- en grijswater in huis. Dit in relatie met het mogelijk verplicht stellen van het gebruik van hemel- en/of grijswater bij nieuwbouw.

Zomereditie Waterspiegel: Waterbeschikbaarheid, waterkwaliteit en drinkwater voor bedrijven29 juni 2023 - Nieuwsbericht

De zomereditie van de Waterspiegel is uit! In het hoofdartikel staat de waterbehoefte van bedrijven in Nederland centraal, met een interview met Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. Ook leest u over waterbeschikbaarheid in Nederland.

Droogte: vooralsnog geen impact op de drinkwatervoorziening 14 juni 2023 - Nieuwsbericht

Sinds half mei is in Nederland geen neerslag gevallen. Het neerslagtekort is opgelopen tot ruim boven de mediaan. Ook voor de komende periode wordt geen neerslag verwacht en blijven de temperaturen hoog. Daardoor neemt het neerslagtekort verder toe tot waarden boven die van de 5% droogste jaren.

KRW, leveringszekerheid drinkwater en WACC belangrijke thema's in Commissiedebat Water9 juni 2023 - Nieuwsbericht

​Op 7 juni vond het Commissiedebat Water plaats in de Tweede Kamer met minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). In het debat gaven Tweede Kamerleden Fahid Minhas (VVD), Tjeerd de Groot (D66), Laura Bromet (GL) en Eva van Esch (PvdD) aan meer concreetheid te willen zien in de plannen van de minister wat betreft de KRW-impuls, om de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. Tegelijk pleitten zij voor betere afstemming met en inzet van de andere departementen, vooral LNV.

Waterpoort Grondwater, blik op de toekomst23 mei 2023 - Nieuwsbericht

Op 22 mei vond de Waterpoort ‘Grondwater, blik op de toekomst’ plaats. De Unie van Waterschappen en Vewin organiseerden deze bijeenkomst gezamenlijk in perscentrum Nieuwspoort. Onder leiding van gespreksleider Maarten Bouwhuis gingen deskundigen uit de waterketen, wetenschappers en politici met elkaar in gesprek over grondwater in Nederland.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Volgende