Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Waterhergebruik

Dit heeft 25 resultaten opgeleverd.

Water en bodem sturend29 november 2022 - Standpunt

De zorgplicht voor de openbare drinkwatervoorziening moet actief worden ingevuld bij de uitwerking van water en bodem sturend in de provinciale gebiedsprogramma’s.

Position Paper Vewin: WGO Water 21 november 202210 november 2022 - Standpunt

Standpunten voor het WGO Water 21 november 2022 over: voldoende drinkwaterbronnen, Water en bodem sturend, NPLG en bewust drinkwatergebruik.

Waterbewust bouwen: wijziging Bouwbesluit en Drinkwaterbesluit24 augustus 2022 - Standpunt

Frequentere droge perioden en verminderd beschikbare drinkwaterbronnen maken bewuster drinkwatergebruik noodzakelijk. Verruiming van de mogelijkheden voor huishoudelijk gebruik van regenwater kan daaraan bijdragen.

Roelof Kruize neemt afscheid als algemeen directeur van Waternet25 maart 2022 - Waterspiegel

Na 41 jaar in de watersector is Roelof Kruize afgelopen 1 maart gestopt als algemeen directeur van Waternet, waar hij vanaf de oprichting in 2006 directeur was. Na een evaluatie hebben de gemeente Amsterdam en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in 2021 besloten de samenwerking binnen dit watercyclusbedrijf voort te zetten en te versterken. ‘Een mooi moment om het stokje door te geven’, aldus Kruize.

De circulaire waterwijk van de toekomst25 maart 2022 - Waterspiegel

Het project SUPERLOCAL is de eerste circulaire wijk van Europa. Een gebiedsontwikkelingsproject waarbij sociale waarden belangrijk zijn en materialen, grondstoffen, water en energie worden hergebruikt.

Kalkkorrels van drinkwaterbedrijven zijn C2C-goud!24 december 2021 - Waterspiegel

Bij het ontharden van drinkwater komen kalkkorrels vrij. AquaMinerals en de drinkwatersector vinden al jarenlang hoogwaardige en steeds vaker circulaire bestemmingen voor deze reststroom. De kalkkorrels van de drinkwaterbedrijven hebben onlangs het cradle to cradle-certificaat ‘Goud’ behaald.

Drinkwaterbedrijven innoveren volop via TKI Watertechnologie24 december 2021 - Waterspiegel

Om innovatie en groei te stimuleren investeert de Nederlandse overheid in tien topsectoren: samenwerkingsverbanden van grote en kleine ondernemers met onderzoeksinstituten en de overheid. De drinkwaterbedrijven zijn volop actief binnen de Topsector Water en Maritiem, met name in het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Watertechnologie. Voorzitter Walter van der Meer vertelt meer over het belang van innovatie en de praktische toepassingen daarvan in de watersector.

Het blauwgroene vlaggenschip van Brabant Water24 december 2021 - Waterspiegel

Brabant Water was in 2013 het eerste klimaatneutrale drinkwaterbedrijf van Europa. Dat is niet voor niets, want het Brabantse drinkwaterbedrijf werkt onafgebroken aan het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Een bijzonder voorbeeld waarbij alle inspanningen samenkomen en zichtbaar worden, is de herontwikkeling van het waterproductiebedrijf in Eindhoven.

'Overheid: zorg dat wij ons werk goed kunnen doen'31 augustus 2021 - Nieuwsbericht

Steeds vaker zien de drinkwaterbedrijven verontreiniging in het water dat zij als basis gebruiken voor de productie van drinkwater. Zo ook in Drenthe, waar WMD van grondwater al bijna 125 jaar heerlijk en gezond drinkwater maakt voor een half miljoen particuliere en zakelijke klanten

Voldoende drinkwaterbronnen7 juni 2021 - Waterspiegel

Het Nederlandse watersysteem, waaronder de drinkwatervoorziening, staat onder druk door droogte, verzilting en de steeds toenemende vraag van gebruikers. De omslag naar een toekomstbestendige waterhuishouding is één van de grote maatschappelijke transities van onze tijd. Deze puzzel moeten we samen leggen, met alle bij het watersysteem betrokken partijen. Dit vraagt politieke urgentie en brede maatschappelijke consensus over de randvoorwaarden. Naar analogie van het Klimaatakkoord pleit Vewin voor een Nationaal Waterakkoord, met brede afspraken over de transitie naar een klimaatrobuust systeem, zodat de toekomstige waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit worden verzekerd.

1 | 2 | 3 | Volgende