Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Woningbouw

Dit heeft 23 resultaten opgeleverd.

‘Bij de inrichting van ons landschap meer rekening houden met water en bodem’4 januari 2023 - Nieuwsbericht

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat over de rol van water in de ruimtelijke ordening en het halen van de KRW-doelen.

Advies Studiegroep Grondwater positief voor beschikbaarheid en kwaliteit grondwater21 december 2022 - Nieuwsbericht

Op 19 december stuurde minister Harbers van IenW het advies van de Studiegroep Grondwater naar de Tweede Kamer. Het rapport heeft als titel ‘Grondwater: onzichtbaar en onmisbaar’. Vewin is positief over het advies: een deel van de aanbevelingen is opgenomen in de recente brief over Water en Bodem Sturend, maar op onderdelen bevat het advies verdere verdieping en aanscherping.

Kamer benadrukt met moties belang waterbeschikbaarheid30 november 2022 - Nieuwsbericht

​Op 29 november vonden de stemmingen plaats van de moties die Tweede Kamerleden hadden ingediend bij het Wetgevingsoverleg Water van 21 november. Een flink aantal moties werd aangenomen. Van belang voor Vewin zijn de moties over waterbeschikbaarheid, de KRW, het Bouwbesluit en grondwater.

Water en bodem sturend29 november 2022 - Standpunt

De zorgplicht voor de openbare drinkwatervoorziening moet actief worden ingevuld bij de uitwerking van water en bodem sturend in de provinciale gebiedsprogramma’s.

Position Paper Vewin: WGO Water 21 november 202210 november 2022 - Standpunt

Standpunten voor het WGO Water 21 november 2022 over: voldoende drinkwaterbronnen, Water en bodem sturend, NPLG en bewust drinkwatergebruik.

Waterspiegel 3: Woningbouwopgave, kwaliteit Maaswater en geothermie17 oktober 2022 - Nieuwsbericht

Waterspiegel nummer 3, 2022 is verschenen. In dit nummer aandacht voor de woningbouwopgave in Nederland en de drinkwatervoorziening. Ook gaan we na wat de samenwerking in de Schone Maaswaterketen heeft opgeleverd en maken we nader kennis met Paulien Pistor, directeur PWN. De ondergrond wordt niet vergeten in een artikel over hoe het boren naar geothermie en de drinkwatervoorziening wel of niet samen kunnen gaan.

Motie Tweede Kamer roept op tot tijdig aanpakken belemmeringen drinkwatervoorziening in Programma Woningbouw13 oktober 2022 - Nieuwsbericht

Tweede Kamerlid Peter de Groot (VVD) heeft gisteren in het tweeminutendebat over Wonen een motie ingediend waarmee hij de regering verzoekt de belemmeringen in procedures en regelgeving, waarmee de drinkwaterbedrijven kampen, in kaart te brengen en deze vervolgens aan te pakken bij de bouw van woningen en bedrijven. Deze motie is een reactie op het alarmsignaal van Vewin dat de drinkwatervoorziening voor de woningbouwopgave van 900.000 nieuwe woningen niet verzekerd is.

Commissiedebat Wonen: drinkwater niet verzekerd26 september 2022 - Standpunt

De beschikbaarheid van voldoende bronnen voor drinkwaterbereiding staat onder druk. De woningbouwopgave moet gepaard gaan met acties om de drinkwatervoorziening tijdig zeker te stellen.

Commissiedebat Ruimtelijke Ordening8 september 2022 - Standpunt

Het veiligstellen van de (toekomstige) drinkwatervoorziening moet als prioriteit worden erkend in de programma’s Water en Bodem Sturend, NOVEX, Woningbouw en het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Waterbewust bouwen: wijziging Bouwbesluit en Drinkwaterbesluit24 augustus 2022 - Standpunt

Frequentere droge perioden en verminderd beschikbare drinkwaterbronnen maken bewuster drinkwatergebruik noodzakelijk. Verruiming van de mogelijkheden voor huishoudelijk gebruik van regenwater kan daaraan bijdragen.

1 | 2 | 3 | Volgende