Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Woningbouw

Dit heeft 29 resultaten opgeleverd.

Lobby-agenda 2023-2024: zekerstellen drinkwatervoorziening duldt geen uitstel!19 september 2023 - Nieuwsbericht

Jaarlijks publiceert Vewin bij de start van het parlementaire jaar op Prinsjesdag de Lobby-agenda. Nu het kabinet demissionair is moet met volle kracht worden doorgewerkt aan de toekomst van ons drinkwater. Er is geen tijd te verliezen. Daarom vraagt Vewin deze keer bij de publicatie van de Lobby-agenda vandaag op Prinsjesdag extra aandacht voor de punten die niet mogen ontbreken in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen en in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet.

Val kabinet: zekerstellen toekomst drinkwatervoorziening duldt geen uitstel14 juli 2023 - Nieuwsbericht

Nu het kabinet demissionair is moet met volle kracht wordt doorgewerkt aan het veiligstellen van de toekomst van ons drinkwater. Dit stelt Peter van der Velden, voorzitter van Vewin.

Onderzoek toont de voor- en nadelen van waterhergebruik in nieuwbouw 4 juli 2023 - Nieuwsbericht

In juni presenteerde Witteveen+Bos, in opdracht van het Rijk, een rapport over de voor- en nadelen van het gebruik van hemelwater- en grijswater in huis. Dit in relatie met het mogelijk verplicht stellen van het gebruik van hemel- en/of grijswater bij nieuwbouw.

Waterpoort Grondwater, blik op de toekomst23 mei 2023 - Nieuwsbericht

Op 22 mei vond de Waterpoort ‘Grondwater, blik op de toekomst’ plaats. De Unie van Waterschappen en Vewin organiseerden deze bijeenkomst gezamenlijk in perscentrum Nieuwspoort. Onder leiding van gespreksleider Maarten Bouwhuis gingen deskundigen uit de waterketen, wetenschappers en politici met elkaar in gesprek over grondwater in Nederland.

Commissiedebat: Ruimtelijke Ordening8 mei 2023 - Standpunt

Verzeker de (toekomstige) drinkwatervoorziening door te zorgen voor voldoende beschikbaarheid en benutbaarheid van drinkwaterbronnen in de regionale uitwerking van het NPLG en NOVEX

‘Regionale ruimtelijke puzzels samen met stakeholders leggen’2 mei 2023 - Nieuwsbericht

Voorzitter IPO, Jaap Smit, over wat de provincies nodig hebben om de uitvoering van Rijksprogramma’s zoals NOVEX en NPLG in goede banen te leiden. De rijksoverheid legt bij de provincies een grote verantwoordelijkheid neer voor de uitwerking en implementatie van rijksbeleid, zoals de woningbouwplannen, de Nationale Omgevingsvisie Extra (NOVEX) en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Hoe kijken de provincies aan tegen deze uitdaging? Voorzitter Jaap Smit van IPO over wat de provincies nodig hebben om dit in goede banen te leiden.

Notaoverleg Water en bodem sturend 27-03-202320 maart 2023 - Standpunt

De zorg voor de openbare drinkwatervoorziening moet prioriteit krijgen bij de uitwerking van het programma Water en bodem sturend in de provinciale plannen.

‘Bij de inrichting van ons landschap meer rekening houden met water en bodem’4 januari 2023 - Nieuwsbericht

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat over de rol van water in de ruimtelijke ordening en het halen van de KRW-doelen.

Advies Studiegroep Grondwater positief voor beschikbaarheid en kwaliteit grondwater21 december 2022 - Nieuwsbericht

Op 19 december stuurde minister Harbers van IenW het advies van de Studiegroep Grondwater naar de Tweede Kamer. Het rapport heeft als titel ‘Grondwater: onzichtbaar en onmisbaar’. Vewin is positief over het advies: een deel van de aanbevelingen is opgenomen in de recente brief over Water en Bodem Sturend, maar op onderdelen bevat het advies verdere verdieping en aanscherping.

Kamer benadrukt met moties belang waterbeschikbaarheid30 november 2022 - Nieuwsbericht

​Op 29 november vonden de stemmingen plaats van de moties die Tweede Kamerleden hadden ingediend bij het Wetgevingsoverleg Water van 21 november. Een flink aantal moties werd aangenomen. Van belang voor Vewin zijn de moties over waterbeschikbaarheid, de KRW, het Bouwbesluit en grondwater.

1 | 2 | 3 | Volgende