Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Zorgplicht

Dit heeft 30 resultaten opgeleverd.

Commissiedebat Ruimtelijke Ordening8 september 2022 - Standpunt

Het veiligstellen van de (toekomstige) drinkwatervoorziening moet als prioriteit worden erkend in de programma’s Water en Bodem Sturend, NOVEX, Woningbouw en het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Zorgplicht duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening in de praktijk25 maart 2022 - Waterspiegel

Alle overheden in Nederland – Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen – hebben een zorgplicht voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. Over de reikwijdte hiervan zijn in de praktijk veel vragen. Hoe werkt deze zorgplicht in de praktijk? Na de Gemeenteraadsverkiezingen staan veel nieuwe raadsleden en wethouders voor deze vraag. Drie wethouders – van Zwijndrecht, Horst aan de Maas en Voerendaal – laten zien hoe de zorgplicht drinkwater door de gemeente in de praktijk vorm krijgt.

Gemeente Zwijndrecht: ‘Oasen helpt ons bij de energietransitie’25 maart 2022 - Waterspiegel

Wethouder Jacqueline van Dongen heeft in haar gemeente Zwijndrecht een brede portefeuille, waar onder andere openbare ruimte, natuur & recreatie, energie en duurzaamheid & milieu deel van uitmaken. Welke rol ziet zij voor de gemeente bij de zorgplicht voor drinkwater?

Gemeente Horst aan de Maas: ‘Zorgplicht drinkwater concreet gemaakt in omgevingsvisie’25 maart 2022 - Waterspiegel

Eric Beurskens heeft als wethouder in de Limburgse gemeente Horst aan de Maas onder andere openbare ruimte, water en vergunningen in zijn portefeuille. Hoe beoordeelt hij de zorgplicht voor drinkwater uit de Drinkwaterwet voor de gemeente?

Gemeente Voerendaal: ‘Zorgplicht geldt ook richting komende generaties’25 maart 2022 - Waterspiegel

Wethouder Pierre Verbraak van de gemeente Voerendaal woont letterlijk om de hoek bij pompstation Craubeek van drinkwaterbedrijf WML, in een grondwaterbeschermingsgebied. Hoe gaat hij om met de gemeentelijke zorgplicht voor het drinkwater?

Waterspiegel 1 2022: Geothermie en drinkwatervoorziening en zorgplicht in de praktijk23 maart 2022 - Nieuwsbericht

In dit nummer brengt Vewin een mini-dossier over geothermie en de drinkwatervoorziening, met interviews met de Algemene Rekenkamer en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Verder drie wethouders die hun ervaringen delen met de zorgplicht voor drinkwater in de praktijk, een interview met Roelof Kruize die afscheid neemt van Waternet en een verslag van de kennismaking van Kamerlid Fahid Minhas met de drinkwatersector.

Gemeente Voerendaal: ‘Zorgplicht geldt ook richting komende generaties’15 maart 2022 - Nieuwsbericht

Wethouder Pierre Verbraak van de gemeente Voerendaal woont letterlijk om de hoek bij pompstation Craubeek van drinkwaterbedrijf WML, in een grondwaterbeschermingsgebied. Hoe gaat hij om met de gemeentelijke zorgplicht voor het drinkwater?

Gemeente Zwijndrecht: ‘Oasen helpt ons bij de energietransitie’14 maart 2022 - Nieuwsbericht

Wethouder Jacqueline van Dongen heeft in haar gemeente Zwijndrecht een brede portefeuille, waar onder andere openbare ruimte, natuur & recreatie, energie en duurzaamheid & milieu deel van uitmaken. Welke rol ziet zij voor de gemeente bij de zorgplicht voor drinkwater?

Gemeente Horst aan de Maas: ‘Zorgplicht drinkwater concreet gemaakt in omgevingsvisie’11 maart 2022 - Nieuwsbericht

Eric Beurskens heeft als wethouder in de Limburgse gemeente Horst aan de Maas onder andere openbare ruimte, water en vergunningen in zijn portefeuille. Hoe beoordeelt hij de zorgplicht voor drinkwater uit de Drinkwaterwet voor de gemeente?

RIVM: flinke opgave om toestand bronnen voor drinkwater nu en in de toekomst veilig te stellen27 januari 2021 - Nieuwsbericht

​In Nederland wordt drinkwater gemaakt van grond- en oppervlaktewater. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzocht wat de kwaliteit van het water van deze bronnen is en hoeveel er beschikbaar is om drinkwater van te maken.

1 | 2 | 3 | Volgende