Bedrijfsverslagen drinkwaterbedrijven in orde; sector heeft zorg over dalende WACC
Terug 10 februari 2020

Bedrijfsverslagen drinkwaterbedrijven in orde; sector heeft zorg over dalende WACC

​De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat alle tien drinkwaterbedrijven voldoen aan de eisen die de Drinkwaterwet stelt. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer over de toetsing van de bedrijfsverslagen over 2018. De bedrijven voldoen volgens de ILT aan de gestelde eisen vanuit de Drinkwaterwet: de verslagen zijn tijdig aangeleverd, beschikken over een goedgekeurde verklaring van een registeraccountant en geven inzicht in de kosten.

Toezicht op doelmatigheid drinkwatervoorziening

De inspectie houdt in het kader van de doelmatigheid van de drinkwaterbedrijven toezicht op de totstandkoming van de drinkwatertarieven en op de bedrijfsverslagen van de drinkwaterbedrijven. De verslagen geven inzicht in de bedrijfskosten, waaronder de vermogenskosten, het gerealiseerde bedrijfsresultaat over de openbare drinkwatertaak (wettelijke activiteiten) en de activawaarde. De ILT brengt over de toetsing jaarlijks verslag uit aan de minister van IenW, die hierover de Tweede Kamer informeert.

Gerealiseerde vermogenskosten

De gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet (WACC) is door de minister van IenW voor de jaren 2018 en 2019 gemaximeerd op 3,4%. Deze vermogenskostenvoet geeft het redelijk rendement op het geïnvesteerd vermogen weer dat als norm geldt voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven. Uit de rapportage blijkt dat in 2018 twee drinkwaterbedrijven de WACC overschreden. Zij moeten deze overschrijding uiterlijk in 2020 compenseren. Het gewogen gemiddelde van de gerealiseerde vermogenskosten voor de gehele drinkwatersector bedroeg in 2018 3,19%.

Minister verlaagt WACC opnieuw

De minister heeft op 1 november de WACC voor de jaren 2020 en 2021 verder verlaagd naar 2,75%. Hierdoor worden de financieringsmogelijkheden van de drinkwaterbedrijven verder beperkt en de bedrijfsrisico's vergroot. Vewin ziet dat de huidige WACC-vaststelling de investeringsmogelijkheden van de drinkwaterbedrijven onder druk zet en heeft daarom de minister gevraagd om de WACC-methodiek aan te passen. Op dit moment al zijn binnen de drinkwatersector verschillende gevolgen zichtbaar van de verdere daling van de WACC in combinatie met de solvabiliteitsdoelstelling/-eis en het dividend en financieringsbeleid. Voorbeelden zijn het vaststellen van een investeringsniveau dat lager is dan oorspronkelijk gepland en noodzakelijk wordt gezien en het niet na kunnen komen van bestaande afspraken met banken.

Meer uitgebreide beoordeling bedrijfsverslagen

Dit jaar rapporteert de ILT veel uitgebreider dan voorgaande jaren over de inhoud van de bedrijfsverslagen. De inspectie rapporteert over de bedrijfsresultaten van de drinkwaterbedrijven in 2018 en toont van een aantal indicatoren de ontwikkeling inde periode 2014-2018.

Lees hier meer over de zienswijze van Vewin over de WACC.

Lees hier de brief van de minister aan de Tweede Kamer over de bedrijfsverslagen.

Tags by dit artikel
Delen via: