Drinkwaterbedrijven verhogen drinkwatertarieven in 2023
Terug 1 december 2022

Drinkwaterbedrijven verhogen drinkwatertarieven in 2023

In 2023 zullen alle drinkwaterbedrijven hun tarieven verhogen, drinkwater wordt 8 tot soms 25% duurder. De meeste tarieven stijgen fors. Dit is de uitkomst van de aandeelhoudersvergaderingen van de drinkwaterbedrijven.

De prijsstijging komt onder meer door de toegenomen kosten voor energie en materiaal. Daarnaast heeft de drinkwatersector met een aantal grote uitdagingen te maken, zoals een stijgende vraag door onder andere bevolkingsgroei, de noodzaak van klimaatadaptatie en verduurzaming, een groeiende druk op de kwaliteit van de bronnen en een toenemende vervangingsopgave van ondergrondse infrastructuur.
De vanzelfsprekendheid waarmee er in Nederland water uit de kraan komt, staat onder druk door de uitdagingen waar de drinkwatersector voor staat. Deze uitdagingen vragen om een forse toename van investeringen en dat vertaalt zich ook in hogere tarieven.

De tariefstijging is per drinkwaterbedrijf verschillend. In de Drinkwaterwet is verankerd dat de publieke aandeelhouders van de drinkwaterbedrijven (gemeenten en provincies) de tarieven vaststellen en toezien op het goede functioneren van de drinkwaterbedrijven.

Elk drinkwaterbedrijf stelt voor aanvang van een nieuw kalenderjaar een tarievenregeling op, die ter goedkeuring wordt aangeboden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). De AvA, bestaande uit gemeenten en/of provincies in het voorzieningsgebied, stelt de tarievenregeling vast.
In de Drinkwaterwet is voorgeschreven dat de tarieven van de drinkwaterbedrijven moeten voldoen aan een aantal eisen. De tarieven moeten kostendekkend en transparant zijn en mogen niet discrimineren. De ILT en ACM zien er op toe dat de tarieven voldoen aan de wettelijke vereisten en op de juiste manier tot stand komen. Vewin publiceert in februari 2023 het volledige tarievenoverzicht

Tags by dit artikel
Delen via: