Drinkwatersector ondertekent Green Deal Aquathermie
Terug 14 mei 2019

Drinkwatersector ondertekent Green Deal Aquathermie

​​Vewin heeft op 14 mei namens de drinkwatersector de Green Deal Aquathermie ondertekend. Aquathermie is het benutten van warmte en koude uit water uit verschillende waterbronnen. Het gaat om thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). Deze vorm van schone energie kan bijdragen aan de noodzakelijke energietransitie. De Green Deal Aquathermie is een initiatief van de ministeries van EZK, BZK en IenW en van de Unie van Wat erschappen. Naast Vewin tekenden een reeks van partijen uit de overheid, het waterbeheer, onderzoek en bedrijfsleven.

Volwaardig alternatief

Drinkwaterbedrijven willen als producenten van drinkwater en eigenaar/beheerder van drinkwaternetten en aansluitend op hun kerntaak bijdragen aan de verkenning van mogelijkheden voor veilige en verantwoorde ontwikkeling van aquathermie. In de energietransitie moet aquathermie als volwaardig alternatief voor de warmtevoorziening worden onderzocht. Aquathermie moet een passende positie krijgen in de uitwerking van de Regionale Energiestrategieën (RES). De Green Deal beoogt dit te bevorderen. Thermische Energie uit Drinkwater (TED) is hierin een onderdeel.

Maatschappelijk vraagstuk

Hans de Groene (directeur van Vewin): ‘Onze wettelijke kerntaak staat altijd voorop: 24/7 schoon en veilig drinkwater leveren. Maar de energietransitie is een maatschappelijk vraagstuk waar we als sector een bijdrage aan willen en kunnen leveren. De Green Deal Aquathermie is vooral op gericht op het ontwikkelen en delen van kennis over aquathermie en de waarde ervan in de praktijk te beoordelen. Aquathermie sluit direct aan bij de kerntaak van de drinkwatersector van het produceren en transporteren van drinkwater.’

Tags by dit artikel
Delen via: