Europese voorstellen om bronnen drinkwater beter te beschermen
Terug 26 oktober 2022

Europese voorstellen om bronnen drinkwater beter te beschermen

De Europese Commissie (EC) heeft op 26 oktober jl. voorstellen gepubliceerd voor de herziening van de Richtlijn Stedelijk Afvalwater en de lijsten van verontreinigende stoffen voor grond- en oppervlaktewater in de Grondwaterrichtlijn (GWR) en de KRW Richtlijn Prioritaire Stoffen. De EC stelt voor om nieuwe medicijnresten (hormoonverstoorders, pijnstillers en antibiotica), pesticiden en een selectie van PFAS stoffen op te nemen in deze stoffenlijsten.

Belang bescherming drinkwaterbronnen

Medicijnresten, bestrijdingsmiddelen en stoffen die vrijkomen bij industriële lozingen (o.a. PFAS) zijn een groot risico voor de bronnen van de openbare drinkwatervoorziening. De drinkwaterbedrijven monitoren in hun bronnen honderden van deze stoffen en maken hoge kosten voor monitoring en zuivering.

Opname van deze stofgroepen in de prioritaire stoffenlijsten van de Kader Richtlijn Water (KRW) inclusief de bijbehorende normen is dan ook belangrijk. De herziene lijsten geven handvatten om de emissie van deze stoffen naar het milieu en bronnen voor drinkwater sterk te beperken.

Het voorstel voor de nieuwe Richtlijn Stedelijk Afvalwater bevat tegelijk ook voorstellen voor de aanpak van medicijnresten en cosmetica in afvalwater en draagt zo extra bij aan de bescherming van de bronnen voor drinkwater.

Vewin steunt de voorstellen omdat ze direct en indirect op Europese schaal de emissies van deze stoffen, inclusief PFAS, naar het milieu zullen beperken. Hiermee wordt het grond- en oppervlaktewater (en dus de bronnen voor drinkwater) beter beschermd. Tegelijkertijd bepleit Vewin dat deze stoffenlijsten doorwerken in andere Europese wetgeving zoals de Richtlijn Industriële Emissies, de Richtlijn Stedelijk afvalwater, de toelating van stoffen op de Europese markt (REACH) en toelating en toepassing van bestrijdingsmiddelen. In het algemeen blijft Vewin pleiten voor een Europees totaalverbod voor het gebruik van PFAS.

Meer informatie:

- Position Paper Stoffenlijsten Grondwaterrichtlijn en Richtlijn Prioritaire Stoffen

Tags by dit artikel
Delen via: