'Het begint bij bewustwording'
Terug 5 augustus 2021

'Het begint bij bewustwording'

​​Op veel plaatsen in Nederland staat de beschikbaarheid van water onder druk, zo ook in Noord-Nederland. Dat er niet meer vanzelfsprekend altijd voldoende water is voor elke toepassing, werd voor het eerst breed zichtbaar door de 'gele velden' tijdens de droge zomers van de afgelopen jaren. Dat beeld bood het momentum om de schaarste bij de Nederlandse bevolking aan te kaarten. Ook de drinkwaterbedrijven zetten zich hiervoor in.

Algemeen directeur Riksta Zwart van Waterbedrijf Groningen (WBG): 'Bewuster omgaan met water begint natuurlijk met bewustwording, daarna volgt hopelijk gedrag. Daarom is het belangrijk dat we uitdragen dat water een cyclisch product uit de natuur is: wij mensen 'lenen' het in principe een tijdje om te gebruiken. Het is een eerste levensbehoefte, een schaars goed, waar mensen, bedrijven en de natuur van afhankelijk zijn. Daarom moeten we er zeer zorgvuldig mee omgaan. Alle belangen – economie, natuur, landbouw, volksgezondheid – moeten goed worden afgestemd, om evenwichtige en toekomstbestendige oplossingen te kunnen kiezen.'

Regionaal maatwerk

'Omdat de waterketen in Nederland niet overal dezelfde problemen en uitdagingen kent, is er regionaal maatwerk nodig. Zo hebben wij in Groningen en Noord-Nederland diverse overleggen met de verschillende stakeholders. Het stijgende drinkwatergebruik, de groei van de industrie, de uitdagingen die spelen bij de waterschappen, en de belangen van de landbouw, de natuurorganisaties, de bedrijven en de havens in ons gebied maken waterbeschikbaarheid tot een complexe puzzel.'

'WBG draagt het belang van bewust omgaan met water actief uit en zet daarbij in op samenwerking met verschillende partijen. Na drie droge zomers wordt een watertransitie inmiddels breed gedragen: iedereen ziet in dat er iets moet veranderen in het watersysteem. Maar kunnen we door veranderde inzichten en gevoelde urgentie ook echt ons watergedrag veranderen? En is men bereid te investeren in andere oplossingen? Daarover zijn we continu in gesprek met onze samenwerkingspartners en onze zakelijke en particuliere klanten.'

Lees verder in Waterspiegel 2, juni 2021

Dit artikel verscheen eerder in de Waterspiegel

Tags by dit artikel
Delen via: