‘Iedereen moet steentje bijdragen aan de watertransitie’
Terug 26 augustus 2021

‘Iedereen moet steentje bijdragen aan de watertransitie’

​Het watersysteem staat onder druk als gevolg van menselijk handelen, de klimaatverandering en de economische groei. Om in de toekomst nog over voldoende water voor alle toepassingen te kunnen beschikken, moet er een aantal dingen gebeuren, aldus directeur Rob van Dongen van Brabant Water.

Brabant Water is een 100% grondwaterbedrijf, dus voldoende beschikbaarheid van schoon grondwater is van groot belang voor de productie van drinkwater voor de 2,5 miljoen kleine en grote afnemers.

Wat zijn voor jullie de komende jaren de uitdagingen op het gebied van waterbeschikbaarheid?

Van Dongen: 'Het watersysteem is niet in balans, als gevolg van een drietal ontwikkelingen. Ten eerste trekken wijzelf, landbouw, industrie en vele tientallen kleine particuliere onttrekkingen in ons verzorgingsgebied een enorme wissel op de grondwatervoorraad. Daarnaast hebben we door de klimaatverandering te maken met meer en langere warme en droge perioden, waarin de piekvraag toeneemt, terwijl er niet genoeg neerslag valt om de voorraden aan te vullen. En ten derde stijgt de vraag naar water de komende jaren structureel, door de groei van de bevolking en de economie. Hierdoor komt het watersysteem steeds verder onder druk te staan. Temeer, omdat wij er in het verleden voor hebben gekozen om het systeem zó in te richten dat neerslag zo snel mogelijk naar zee wordt afgevoerd.'

Wat moet er gebeuren om voldoende zoet water voor de drinkwatervoorziening te kunnen blijven garanderen?

Van Dongen: 'Onze bronnen moeten kwantitatief én kwalitatief goed beschermd worden tegen invloeden van buitenaf. We moeten ervoor zorgen dat er voldoende grondwater in de bodem is voor de drinkwatervoorziening. Dat kunnen we onder andere bewerkstelligen door neerslag langer in ons gebied vast te houden of door water van elders in de bodem te infiltreren.'

Lees verder in Waterspiegel 2, juni 2021

Dit artikel verscheen eerder in de Waterspiegel

Tags by dit artikel
Delen via: