Industriestandaard putontwerp belangrijke stap in verdere professionalisering geothermiesector
Terug 10 mei 2021

Industriestandaard putontwerp belangrijke stap in verdere professionalisering geothermiesector

​Vandaag ontving Hans de Groene (directeur Vewin) namens de drinkwatersector uit handen van Frank Schoof (Geothermie Nederland) en Jorien Schaaf (EBN), de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp voor aardwarmteputten. Dat gebeurde bij de geothermielocatie Trias Westland.
Met deze industriestandaard beoogt de geothermiesector te komen tot een veilig en verantwoord putontwerp voor aardwarmte. Risico's voor lekkage naar het grondwater zijn hierin een belangrijk aandachtspunt. Vewin ziet de industriestandaard als een belangrijke stap in de verdere professionalisering van de geothermiesector. Om bredere doorwerking te bevorderen wil Vewin dat de eisen en voorwaarden voor het putontwerp ook in regelgeving worden verankerd.

Risico's voor de ondergrond verkleinen

De industriestandaard beschrijft het proces voor een zo veilig mogelijk en verantwoord putontwerp over de volledige levenscyclus, van ontwerp tot en met ontmanteling. De geothermiesector wil hiermee de putintegriteit van aardwarmteputten bevorderen en het risico op lekken van formatievloeistoffen naar de ondergrond en het vermengen van ondiepe waterlagen buiten de putten beperken. De industriestandaard speelt daarom een belangrijke rol in de verdere professionalisering van de aardwarmtesector. Vewin heeft vanuit haar expertise over de drinkwatervoorziening inbreng geleverd bij het opstellen van de standaard.

Verdere professionalisering noodzakelijk

Hans de Groene: 'We waarderen de inzet van de geothermiesector om verder te professionaliseren. Dat is noodzakelijk, zeker gezien de te verwachten sterke groei van geothermie door de energietransitie. De industriestandaard legt, terecht, grote nadruk op de mogelijke risico's voor grondwater en hoe die beoordeeld en beperkt kunnen worden.'

'We vinden het belangrijk in gesprek te blijven over hoe waarborgen voor bescherming van het grondwater gecreëerd kunnen worden. Bijvoorbeeld via monitoring van het diepe grondwater, om eventuele lekkages te kunnen detecteren. Verder denken we dat het een goed idee is de beschreven eisen en voorwaarden voor het putontwerp in regelgeving te verankeren, zodat ze overal gaan gelden, breder dan alleen voor de leden van Geothermie Nederland.' aldus Hans de Groene.

Monitoring, wettelijke verankering en scheiding van functies

De energietransitie zal naar verwachting de komende decennia leiden tot een grote toename van het aantal aardwarmteprojecten. Dit heeft risico's voor het grondwater. Vewin vindt het daarom van belang dat er strenge eisen worden gesteld om deze risico's zo veel mogelijk te beperken. Naast wettelijke verankering van de eisen voor geothermieputten moet monitoring van het diepe grondwater verplicht worden om eventuele putlekkages te kunnen detecteren.
Vanwege de mogelijke risico's van geothermie voor het grondwater voor de drinkwatervoorziening zet de drinkwatersector in op ruimtelijke scheiding van beide functies in de ondergrond. Om aan die ruimtelijke sturing van het ondergrondse ruimtegebruik inhoud te geven is wenselijk ook ruimtelijke claim voor geothermie verder te concretiseren.

Lees het standpunt van Vewin over geothermie en mijnbouw in het algemeen

Lees de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp voor aardwarmteputten van Geothermie Nederland

Bekijk hier de video van de overhandiging

Tags by dit artikel
Delen via: