Investeringsruimte drinkwaterbedrijven moet groter
Terug 10 augustus 2021

Investeringsruimte drinkwaterbedrijven moet groter

Het benodigde investeringsvolume bij de drinkwaterbedrijven stijgt fors, onder andere door de groei van de bevolking en de economie, de noodzaak voor klimaatadaptatie, extreme pieken in drinkwatervraag, vervuiling, verduurzaming en de vervangingsopgave van ondergrondse infrastructuur. Maar de letter van de Drinkwaterwet verhindert momenteel dat de drinkwaterbedrijven de noodzakelijke groei van hun investeringen kunnen financieren. Wat moet er anders?

Joyce Nelissen, directeur van WML, is namens Vewin dossierhouder van de WACC, de Weighted Average Cost of Capital, of in goed Nederlands: de gewogen gemiddelde kosten van kapitaal. Deze financiële formule is het belemmerende element in de Drinkwaterwet. Vanuit haar financiële achtergrond levert zij een bijdrage aan deze belangrijke discussie.

Wat zijn de komende jaren voor de drinkwatersector de belangrijkste uitdagingen waarvoor investeringen nodig zijn? Nelissen: 'Dat zijn er vele: we hebben te maken met de klimaatverandering, de energietransitie, bevolkingsgroei en niet te vergeten de noodzakelijke investeringen op het gebied van fysieke en digitale beveiliging om cybercriminaliteit het hoofd te kunnen blijven bieden gelet op onze veelal geautomatiseerde processen. Daarnaast bereikt een groot deel van onze waterleidingnetten op korte termijn het einde van de technische levensduur, waardoor de komende jaren pieken zullen ontstaan in de vervangingsopgave. Daarbovenop komen de uitbreidingen die nodig zijn om de stijgende drinkwatervraag aan te kunnen. In droge en warme perioden neemt de watervraag in het algemeen toe én zijn er extreme pieken in de vraag naar drinkwater. Hierdoor zijn bijvoorbeeld extra investeringen in reservoircapaciteit nodig om grotere volumes drinkwater op voorraad te hebben en ook tijdens de piekvraag te kunnen blijven voldoen aan de vraag.'

'In het verleden ging men in bepaalde regio's in Nederland nog uit van krimp, maar inmiddels is duidelijk dat onze bevolking in de komende decennia flink toeneemt. Er zijn momenteel grote plannen voor de nieuwbouw van woningen: die moeten straks allemaal op het drinkwaternet worden aangesloten. Ook hierdoor krijgen we te maken met extra investeringen en stijgt de vraag naar drinkwater.'

Lees verder in Waterspiegel 2, juni 2021

Dit artikel verscheen eerder in de Waterspiegel

Tags by dit artikel
Delen via: