Kamer effent weg voor bevriezing WACC
Terug 22 april 2021

Kamer effent weg voor bevriezing WACC

Vanochtend heeft de Tweede Kamer de wijziging van de Drinkwaterwet aangenomen die er voor zorgt dat het besluit over de WACC (Weighted Average Cost of Capital) eenmalig met maximaal twee jaar verlengd kan worden. De wijziging is het gevolg van de motie Dik-Faber c.s. van 8 december jl., waarbij een Kamermeerderheid de regering verzocht tijdig de WACC te herzien om de continuïteit van de drinkwaterbedrijven en hun kerntaken te kunnen waarborgen. Dit aangezien de drinkwaterbedrijven de komende jaren voor forse uitdagingen staan om de kwaliteit en kwantiteit van het drinkwater op peil te houden en hiervoor forse investeringen nodig zijn.

Vewin is blij dat de Tweede Kamer de urgentie van de problematiek onderkent en het wetswijziging heeft omarmd. Vewin roept de minister op om nu spoedig het besluit tot verlenging van de huidige WACC te nemen. Het is voor de drinkwaterbedrijven van wezenlijk belang om op korte termijn zekerheid te krijgen over bevriezing van de WACC op het huidige niveau om tijdig hun investeringsplannen, de begroting en de daaruit af te leiden tarieven voor 2022 te kunnen vaststellen.

Ruimte om te investeren wordt beperkt door de WACC

Het drinkwater in Nederland behoort tot de top van de wereld en kan overal en altijd direct uit de kraan gedronken worden, tegen een zeer betaalbare prijs. Maar de vanzelfsprekendheid waarmee wij Nederlanders de kraan opendraaien, staat in scherp contrast met de uitdagingen waar de drinkwatersector voor staat. Klimaatadaptatie, bevolkingsgroei, vervuiling, verduurzaming en de toenemende vervangingsopgave van ondergrondse infrastructuur vragen om een forse toename van investeringen.
De ruimte om financiële middelen te genereren voor investeringen wordt echter ingeperkt door de wettelijk vastgestelde WACC, die een maximum stelt aan de vergoeding die de drinkwaterbedrijven mogen betalen aan financiers. De WACC-limiet is een instrument om de winst bij de drinkwaterbedrijven te maximeren. Onder andere door de dalende marktrentes is het WACC-percentage/limiet de afgelopen jaren fors gedaald. Drinkwaterbedrijven krijgen zo te weinig ruimte om inkomsten te genereren en zijn daardoor steeds meer afhankelijk van externe financiering. Door de strenger wordende (ratio-) eisen van de financiers wordt het echter steeds moeilijker langlopende financieringen aan te trekken. Investeringen die nu nodig zijn om het systeem robuust te houden, dreigen daardoor onhaalbaar te worden.

Dat is de reden waarom Vewin bepleit de eerder gemaakte afweging die leidde tot de WACC-regulering te hernieuwen in het licht van de huidige omstandigheden.
Een dergelijk onderzoek naar alternatieve oplossingen voor de problematiek en de wettelijke verankering daarvan zal niet tijdig afgerond kunnen zijn voor de nieuwe WACC-reguleringsperiode vanaf 2022. Daarom wordt nu voor de korte termijn de mogelijkheid gecreëerd om een tijdelijke oplossing te treffen waardoor het WACC percentage in de komende reguleringsperiode niet nog verder daalt.

Lees het standpunt van Vewin over de WACC

Tags by dit artikel
Delen via: