Kamer heeft veel vragen over veiligstelling drinkwatervoorziening bij aardwarmteboringen
Terug 15 september 2021

Kamer heeft veel vragen over veiligstelling drinkwatervoorziening bij aardwarmteboringen

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer heeft schriftelijk vragen gesteld aan de ministers en staatssecretarissen van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat over het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Bescherming drinkwater bij het boren naar aardwarmte'. Daarin stelt de Rekenkamer dat de rijksoverheid de drinkwatervoorraden niet afdoende beschermt tegen de risico's van het boren naar aardwarmte. Vewin ondersteunt de strekking van de Rekenkamer dat de regulering van mijnbouw onvoldoende is afgestemd op veiligstelling van grondwater voor de drinkwatervoorziening.

Kamercommissie maakt zich zorgen

De Kamerleden van de commissie van IenW hebben een lijst van 37 vragen opgesteld rondom de bescherming van grondwatervoorraden in relatie tot het boren naar aardwarmte (geothermie). Zo maakt de commissie zich onder meer zorgen over de monitoring van het grondwater, de rol van drinkwaterbedrijven bij vergunningaanvragen voor aardwarmteboringen en vraagt zij zich af wat er gebeurt bij een verontreiniging van het grondwater door geothermie. Ook stelt zij vragen over de waarborgen voor de drinkwatervoorziening bij eventuele lekkages en over de verplichting van het gebruik van de standaard Duurzaam Putontwerp. Ook wil de commissie graag weten waarom drinkwater in de Drinkwaterwet wordt aangemerkt als 'zwaarwegend belang' en in de wet- en regelgeving voor de ondergrond ten opzichte van geothermie slechts als nevengeschikt belang.

Veranker functiescheiding in regelgeving

Vewin ondersteunt de conclusie van de Rekenkamer en maakt zich net als de Kamerleden zorgen over de veiligstelling van grondwater voor de drinkwatervoorziening tegen risico's van mijnbouw. Er blijken bijvoorbeeld geregeld nog concessies te worden verleend voor opsporing van aardwarmte in gebieden die overlappen met de gebieden voor de drinkwatervoorziening. Vewin wil dat het principe van functiescheiding tussen mijnbouw (inclusief aardwarmte) en gebieden voor de huidige en toekomstige drinkwatervoorziening in de regelgeving wordt verankerd. Ook zullen nadere regels moeten worden gesteld om eventuele lekkages voor boorputten door monitoring van het diepe grondwater vroegtijdig op te kunnen sporen. Er zullen voldoende financiƫle waarborgen moeten komen dat de veroorzaker van schade aan het grondwater voor de drinkwatervoorziening in die gevallen ook financieel aansprakelijk gesteld kan worden voor schade van drinkwaterbedrijven.

Lees het standpunt van Vewin over mijnbouw en de drinkwatervoorziening

Lees het nieuwsbericht van Vewin over het rapport 'Bescherming drinkwater bij het boren naar aardwarmte'

Tags by dit artikel
Delen via: