Kamer vraagt aandacht voor wetswijziging gewasbeschermingsmiddelen
Terug 8 november 2021

Kamer vraagt aandacht voor wetswijziging gewasbeschermingsmiddelen

​De drinkwaterbedrijven en waterschappen steunen het voorstel van de Tweede Kamer voor het verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de land- en tuinbouw. Dit verbod was eerder van kracht, maar door een uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag was het sinds vorig jaar weer mogelijk buiten de land- en tuinbouw bestrijdingsmiddelen te gebruiken. De Tweede Kamer wil deze uitspraak met een wetswijziging nu terugdraaien.

Zorgen over bestrijdingsmiddelen

Afgelopen week (1 november) heeft de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel, verslag uitgebracht van haar bevindingen. De reacties sluiten aan bij het standpunt van de watersector als het gaat om onze zorgen rond bestrijdingsmiddelen, onze steun voor het voorstel en de oproep om ook aanvullende restricties op te leggen voor particulier gebruik. Anderzijds zijn er ook partijen die uitzonderingen bepleiten voor laag-toxische middelen of bestrijding van de eikenprocessierups. In het algemeen vindt de commissie het voorstel van wet voldoende voorbereid, zodat er binnenkort in een plenaire vergadering over gestemd kan worden.

Te hoge concentraties in oppervlaktewater

De drinkwaterbedrijven en waterschappen roepen de staatssecretaris op deze wetswijziging zo snel mogelijk in werking te stellen. Op de helft van de meetlocaties in oppervlaktewater worden gewasbeschermingsmiddelen in te hoge concentraties aangetroffen. Bovendien staat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw haaks op de afspraak die tien partijen uit de land- en tuinbouw, fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen, watersector en natuur- en milieubescherming vorig jaar met de overheid hebben gemaakt.

Gebruik door particulieren

De wijziging in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden biedt ook een basis voor het gebruik van dergelijke middelen door particulieren. Zij zijn vaak niet goed op de hoogte van de risico's voor mens, dier en milieu en de voorschriften voor zorgvuldig gebruik. De waterschappen en drinkwaterbedrijven zijn daarom voorstander van een verbod voor particuliere gebruikers.

Lees de inbreng van de waterschappen en de drinkwaterbedrijven

Tags by dit artikel
Delen via: