Kwaliteit bodem-, grond- en oppervlaktewater moet topprioriteit ILT worden volgens Nederlander
Terug 30 september 2021

Kwaliteit bodem-, grond- en oppervlaktewater moet topprioriteit ILT worden volgens Nederlander

​De kwaliteit van het bodem-, grond- & oppervlaktewater is voor Nederlanders het belangrijkste onderwerp waar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zich met handhaving en toezicht op zou moeten richten. Ook vinden ze de regelgeving rondom drinkwater belangrijk om te zorgen dat de kwaliteit van het Nederlandse drinkwater goed is en blijft. Dit blijkt uit recent publieksonderzoek door de ILT. De ILT is verantwoordelijk voor handhaving en toezicht op groot aantal onderwerpen en moet hierbij prioriteiten stellen en risicogericht werken. Hiervoor is een Inspectiebrede Risicoanalyse (IBRA) ontwikkeld. Het onderzoek naar wat het Nederlandse publiek bovenaan de agenda van die ILT zou willen hebben staan is een aanvulling op de IBRA.

Vewin vindt het belangrijk dat vanuit dit publieksonderzoek het signaal uitgaat dat de zorgen over bodem-, grond- en oppervlaktewater breed leven in de maatschappij en ziet het als onderstreping van de noodzaak de waterkwaliteit van de bronnen voor drinkwater beter te beschermen en te verbeteren.

Leefomgeving schaars goed waar niet alles kan

Het onderzoek is samen met het Meerjarenplan van de ILT aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Uit het meerjarenplan blijkt dat de leefomgeving belangrijker wordt en vaker in beeld komt als een schaars goed waarin niet alles kan. Ook neemt de waardering voor een prettige leefomgeving toe. De ILT zet de komende jaren extra in op milieurisico's omdat daar de grootste risico's en ontwikkelingen worden gezien. De ILT wil de ideeën en meningen van Nederlanders vaker gebruiken bij het toezicht en de handhaving van de inspectie. Zo komt het effect op mens en milieu nog meer centraal te staan.

Tags by dit artikel
Delen via: