Minister Harbers rapporteert aan Tweede Kamer over financierbaarheid drinkwatersector
Terug 12 april 2023

Minister Harbers rapporteert aan Tweede Kamer over financierbaarheid drinkwatersector

Minister Harbers van IenW heeft op 11 april de Tweede Kamer een rapport gestuurd over de financierbaarheid van de drinkwatersector. In het rapport ‘Financierbaarheid drinkwatersector’ staan aanbevelingen voor het verbeteren van de regelgeving over de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet (WACC). Het rapport stelt dat het niet is uitgesloten dat op termijn een financieringsprobleem ontstaat en dat interventies nodig zijn om de veiligstelling van de drinkwatervoorziening op de langere termijn te borgen.

Financiering problematisch

De drinkwaterbedrijven moeten de komende jaren flink meer investeren om de kwaliteit en beschikbaarheid van drinkwater te garanderen. Tegelijkertijd is de WACC fors lager dan een aantal jaren geleden, waardoor de inkomsten van de drinkwaterbedrijven in de afgelopen jaren zijn teruggelopen. Dit maakt dat financiering van de benodigde investeringen door de drinkwatersector problematisch wordt. Vewin dringt al jaren aan op het verbeteren van de WACC-regelgeving door deze meer te laten aansluiten bij de praktijk van de drinkwaterbedrijven.

Aan de slag met verbeteringen

Vewin herkent in het rapport de ervaring van de sector dat er in de financiering van de investeringsop-gave het nodige aan de hand is. Het onderzoek toont aan dat financiering van de (sterk stijgende) investeringsopgave voor de sector problematisch is en dat er een structurele oplossing nodig is.
Vewin onderschrijft de conclusie dat er geen systeemwijziging nodig is, maar oplossingen vooral moeten worden gezocht in preventieve maatregelen binnen het huidige model. Vewin vindt dat de huidige WACC-regulering beter moet aansluiten op de financieringspraktijk waarmee de drinkwaterbedrijven moeten werken en heeft daarvoor enkele voorstellen gedaan. De minister kondigt aan deze nader te onderzoeken, net als enkele andere aanbevelingen uit het rapport. Vewin gaat graag dit jaar samen met de minister aan de slag om de aanbevelingen uit te werken.


Delen via: