'Over waterkwaliteit gesproken' boek over 50 jaar waterkwaliteitsbeheer in Nederland
Terug 20 mei 2021

'Over waterkwaliteit gesproken' boek over 50 jaar waterkwaliteitsbeheer in Nederland

​​Deze week verschijnt het boek "Over waterkwaliteit gesproken – verleden, heden en toekomst". Aanleiding is de 50 jarige verjaardag van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en het 20-jarig bestaan van de Kaderrichtlijn water (KRW). In het boek wordt terug gekeken – van het verleden valt immers te leren - , maar kijken we vooral ook vooruit. Daarbij zien wij de Wvo en de KRW als de belangrijkste regelingen voor het waterkwaliteitsbeheer. De Nederlandse waterkwaliteit is sindsdien verbeterd, maar niet overal wat die zou moeten zijn. Er zijn nog forse inspanningen nodig. Het boek biedt zowel ruimte voor meer theoretische beschouwingen als aansluiting bij de dagelijkse uitvoeringspraktijk van het waterkwaliteitsbeheer door een aantal casussen. Een ieder uit het werkveld zou zich in het boek moeten kunnen herkennen en daardoor uitgedaagd en geprikkeld worden. Vandaar de keuze voor een gemengd samengestelde auteursgroep, waarin zowel de wetenschap als uitvoeringspraktijk van die bijzondere waterwereld goed vertegenwoordigd zijn. Vragen die aan de orde komen zijn onder meer: Hoe is het (water?)beheer georganiseerd? Hoe steekt het vergunningenstelsel, de algemene regels en de heffing in elkaar? Welke ontwikkelingen zijn er in de zuiveringstechniek? Welke impuls gaf de Kaderrichtlijn Water? Wat zijn de gevolgen van de komende omgevingswet?

Bijdrage Vewin: belang schoon water duidelijker voorop stellen in wet- en regelgeving

Een van de auteurs die bijgedragen heeft aan het boek is juridisch adviseur bij Vewin Wendela Slok. Zij schreef een hoofdstuk over de zoektocht naar hoe wet- en regelgeving de bronnen voor drinkwater beschermen. Wendela Slok: "Ik begin mijn bijdrage met het spreekwoord 'als er geen water meer is, kent men de waarde van de put', omdat dit volgens mij de kern is. Schoon water lijkt zo vanzelfsprekend, maar is het niet, water heeft betere bescherming nodig. Steeds weer wordt het oppervlaktewater bedreigd door nieuwe verontreinigende stoffen. Op dit moment loopt de wetgeving steeds een paar meter achter in de wedstrijd op de lange afstand naar de finish van een goede toestand van de rivier. Daarom is het nodig om in wet- en regelgeving het belang van schoon water duidelijker voorop stellen, voor het te laat is." In het hoofdstuk wordt ingegaan op het belang van drinkwaterbedrijven en daarmee van de burgers bij schoon water.

Boek in print en digitaal beschikbaar

De digitale versie van het boek is te lezen via www.waternetwerk.nl . Het boek is uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) en is in print en pdf beschikbaar. De publicatie is mogelijk gemaakt door de Stichting Schilthuisfonds, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Unie van Waterschappen. De redactie bestaat uit Herman Havekes en Marleen van Rijswick, van de Universiteit Utrecht, Diederik van der Molen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Willem Wensink van de Unie van Waterschappen.

Tags by dit artikel
Delen via: