Publicatie: Hoe leveren we continu betrouwbaar drinkwater?
Terug 23 oktober 2019

Publicatie: Hoe leveren we continu betrouwbaar drinkwater?

Vewin brengt in samenwerking met de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven de publicatie 'Continu betrouwbaar drinkwater leveren, hoe doen we dat?'. Hierin staat uitgelegd hoe het leveren van drinkwater als primaire levensbehoefte in Nederland is georganiseerd, onder normale omstandigheden, maar ook in crisissituaties. Ook geeft de publicatie antwoord op de vraag hoe robuust de drinkwatervoorziening is uitgevoerd en hoe de drinkwaterbedrijven omgaan met allerlei gevaren en dreigingen.

Continuïteit

Tijdens de extreem droge zomer van 2018 bleef overal in Nederland drinkwater van goede kwaliteit voldoende beschikbaar. Deze publicatie beschrijft een aantal aspecten van de drinkwatervoorziening in ons land en is vooral bedoeld voor partners in het waterbeheer, overheden, pers en andere geïnteresseerden.

Van bron tot kraan

De publicatie gaat achtereenvolgens in op het wettelijk kader van drinkwater, het drinkwatersysteem van bron tot kraan, drinkwater in de toekomst, voorbereiding op gevaren en dreigingen en crisismanagement. Factsheets over ieder afzonderlijk drinkwaterbedrijf geven inzicht in de leveringsomvang, de type bronnen, de buffercapaciteit en het distributiegebied.

Lees 'Continu betrouwbaar drinkwater leveren, hoe doen we dat?'

Tags by dit artikel
Delen via: