Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid bevestigt noodzakelijke verbetering vergunningstelsel
Terug 21 april 2023

Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid bevestigt noodzakelijke verbetering vergunningstelsel

Onlangs presenteerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een rapport waaruit blijkt dat de overheid te passief is bij het beschermen van inwoners tegen vervuilende industrie. De OVV stelt dat staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat lokale overheden moet helpen door te zorgen voor meer kennis, capaciteit en uitvoerbare, eenduidige wetgeving.
Deze vaststelling is in lijn met de bevindingen van de Commissie Van Aartsen, die in 2021 al vaststelde dat het stelsel van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) niet voldoet.

Omgevingsdiensten versterken

De OVV stelt in het rapport: 'Doordat het stelsel niet functioneert zoals het is bedoeld, ontstaat schade aan de leefomgeving, economische schade en bestuurlijke schade. Schade die vermijdbaar is. Het publieke belang van een hoogwaardige zorg voor onze omgeving verdient beter. Het aangrijpingspunt voor verbetering is het versterken van de omgevingsdiensten. Dat is de centrale boodschap van de commissie.'
Vewin steunt de bevindingen van de OVV en de commissie Van Aartsen. Het huidige stelsel beschermt onvoldoende tegen lozingen die een gevaar vormen voor de bronnen van drinkwater. Vewin vindt dat omgevingsdiensten over extra capaciteit en kennis moeten kunnen beschikken, inclusief adequate financiering.

Lees het standpunt van Vewin over Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Lees het rapport Industrie en omwonenden van de OVV


Tags by dit artikel
Delen via: