Tweede Kamer roept minister van IenW op tot snelle duidelijkheid over bevriezing van de WACC
Terug 30 juni 2021

Tweede Kamer roept minister van IenW op tot snelle duidelijkheid over bevriezing van de WACC

De motie van de ChristenUnie die de minister oproept om zo snel als mogelijk duidelijkheid te bieden aan de drinkwaterbedrijven over hun investeringsmogelijkheden door, zodra mogelijk, de bevoegdheid om de huidige WACC te verlengen te benutten is gisteren door een ruime meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen. De drinkwaterbedrijven hebben gevraagd om de huidige WACC te verlengen omdat zij op korte termijn duidelijkheid over het WACC-percentage nodig hebben om hun begrotingen en tarieven voor 2022 te kunnen vaststellen. Daarnaast is gisteren ook een motie aangenomen van D66 en ChristenUnie die de regering oproept om alle mogelijke juridische, financiële en bestuurlijke consequenties voor de Staat en de decentrale overheden in kaart te brengen van het niet behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027. Gevraagd is om verschillende scenario's mee te nemen, waaronder een ingebrekestelling door de Europese Commissie in 2027 en een dagvaarding voor verslechtering van de waterkwaliteit en -kwantiteit. Vewin onderstreept het belang van het halen van de doelen van de KRW, omdat de kwaliteit van de bronnen voor drinkwaterproductie ondanks afspraken hiertoe nog nauwelijks – en dus onvoldoende – verbeterd is in de afgelopen jaren. Het halen van de KRW-doelen is voor deze wateren nog niet in zicht, terwijl er nog maar 6 jaar beschikbaar is om deze waterkwaliteitsdoelen te halen.

WACC-limiet bemoeilijkt noodzakelijke investeringen

De drinkwatersector moet in de komende jaren fors meer – tot 60% - investeren om de kwaliteit en beschikbaarheid van het drinkwater te kunnen blijven garanderen. Om dit te kunnen financieren, moeten de drinkwaterbedrijven meer inkomsten genereren, mede vanwege de huidige scherpere eisen van financiers op de (inter)nationale kapitaalmarkt. De wettelijke WACC-limiet belemmert dat. Er is regelgeving nodig die beter rekening houdt met de werkelijke financieringswereld waarmee de drinkwaterbedrijven moeten werken en die het mogelijk maakt de noodzakelijke investeringen te financieren.

Vewin wil structurele oplossing

Vewin is blij met de wettelijke bevoegdheid die de minister van IenW van de Tweede Kamer onlangs heeft gekregen om de WACC in de komende periode van twee jaar te bevriezen (op 2,75%) en heeft er bij de minister op aangedrongen dat verlengingsbesluit nu ook op korte termijn daadwerkelijk te effectueren. De Tweede Kamer deelt de zorgen van de drinkwaterbedrijven en heeft nu dus via een motie opgeroepen om snel duidelijkheid te geven over de WACC voor de komende jaren. De minister gaf het oordeel over de motie aan de Kamer, en ontraadde deze dus niet. Voor de lange termijn wordt in de Beleidsnota Drinkwater aangekondigd dat onderzoek wordt gestart naar adequate aanpassing van de regulering die garanties geeft voor de financiële gezondheid van drinkwaterbedrijven in het licht van de (structurele) investeringsopgave en die voorkomt dat de problematiek zich in de toekomst herhaalt. Vewin vindt dat dit op korte termijn moet leiden tot structurele oplossing van deze problematiek.

Tags by dit artikel
Delen via: