Veel drinkwater gebruikt, geen knelpunten geweest of verwacht
Terug 18 augustus 2020

Veel drinkwater gebruikt, geen knelpunten geweest of verwacht

​De afgelopen twee weken is er tijdens de hittegolf regionaal fors meer water gebruikt dan normaal. Daarbij was echter geen sprake van een recordverbruik. De vraagtoename naar drinkwater varieerde in de piek tussen de 10% en 53% per dag. Er hebben zich geen knelpunten voorgedaan in de drinkwatervoorziening.
Drinkwaterbedrijven blijven klanten oproepen om bewust om te gaan met drinkwater en het niet te verspillen. De afgelopen twee weken is deze communicatie geïntensiveerd.
De komende weken verwachten de meteorologen koeler weer. Drinkwaterbedrijven zien op dit moment de (extra) vraag naar water alweer dalen en verwachten geen leveringsproblemen.

Drinkwaterbronnen

Drinkwater wordt in Nederland voor ongeveer 60% bereid uit grondwater, voor 40% van het drinkwater is oppervlaktewater de bron. Er doen zich momenteel geen knelpunten voor in deze bronnen voor drinkwater. De waterpeilen in de voorraadbekkens van drinkwaterbedrijven, de duinen en plassen in beheer bij de drinkwaterbedrijven zijn op orde.

De afvoer van de Rijn is recent weer toegenomen tot waarden die normaal zijn voor de tijd van het jaar. Er zijn geen belemmeringen voor de waterinname voor de productie van drinkwater.
De afvoer van de Maas is laag, maar voldoende voor de inname van oppervlaktewater. De lage afvoer van de Maas zorgt er voor dat verontreinigingen in hogere concentraties dan normaal voorkomen in het Maaswater.

Op enkele grondwater-productielocaties is er (kans op) overschrijding van de vergunde hoeveelheden grondwater die drinkwaterbedrijven -per maand- mogen onttrekken. Dit komt door de grote stijging van de vraag naar drinkwater tijdens de afgelopen hittegolf.

Lees de complete Droogtemonitor van 18 augustus 2020

Tags by dit artikel
Delen via: