Vewin bepleit snel nieuw verbod op gebruik bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw
Terug 1 december 2020

Vewin bepleit snel nieuw verbod op gebruik bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw

Het Gerechtshof in Den Haag heeft op 24 november uitspraak gedaan in een hoger beroep dat was ingesteld door Nefyto en Artemis, de belangenorganisaties van producenten van gewasbeschermingsmiddelen. Op basis van deze uitspraak is het juridisch weer toegestaan om professioneel bestrijdingsmiddelen toe te passen op verhardingen en andere oppervlakten buiten de land- en tuinbouw. Het verbod uit 2016 en 2017 heeft volgens het hof geen wettelijke grondslag en is om die reden onverbindend verklaard.

Uitspraak staat haaks op ambitie nul-emissie bestrijdingsmiddelen 2030

Vewin betreurt deze uitspraak omdat deze haaks staat op de afspraak die tien verschillende partijen uit de land- en tuinbouw, fytopharmacie, watersector en natuur- en milieubescherming onlangs samen met de overheid en toezichthouders hebben gemaakt, om in 2030 de emissie van bestrijdingsmiddelen vanuit de land- en tuinbouw tot nagenoeg nul terug te brengen. Het kan niet zo zijn dat het realiseren van de ambitie van een schoon milieu zonder bestrijdingsmiddelen(resten) doorkruist wordt door het weer toestaan van gebruik van bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw. Gezien de gezamenlijke ambitie bepleit Vewin dat de overheid snel inzet om alsnog een toereikende rechtsgrondslag te creëren in de wet. Vewin wil dat dit uiterlijk voor de zomer van 2022 geregeld is. Het blijft immers belangrijk en wenselijk om in de openbare ruimte geen (schadelijke) bestrijdingsmiddelen toe te passen.

Verbod effectief, nu minder glyfosaat aanwezig in bronnen voor drinkwater

Bij innamepunten voor drinkwater is sinds het verbod een afname van de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat in het water te zien. Het verbod heeft dus resultaat opgeleverd. Ook zijn er veel enthousiaste alternatieven en innovaties ontstaan rond mechanische onkruidbestrijding. Veel gemeenten en hoveniers zijn vanuit milieu-overwegingen al bewust overgestapt op groene alternatieven voor chemische onkruidbestrijding. Vewin verwacht niet dat degenen die al zijn overgestapt op deze verbeterde aanpak na één spuitseizoen weer teruggaan naar de oude werkwijze, maar mogelijk kan deze ontwikkeling bij een blijvende toelating van chemische onkruidbestrijding op verhardingen en in de openbare ruimte stil komen te staan.

Lees meer over de rechtelijke uitspraak op Onkruidvergaat.nl
Lees hier ons position paper over gewasbeschermingsmiddelen.

Tags by dit artikel
Delen via: