Vewin blij met concrete afspraken om waterkwaliteit Rijn te verbeteren
Terug 17 februari 2020

Vewin blij met concrete afspraken om waterkwaliteit Rijn te verbeteren

Op 13 februari spraken landen in het stroomgebied van de Rijn tijdens de Rijnministersconferentie in Amsterdam af dat de kwaliteit van de Rijn moet verbeteren en microverontreinigingen moeten worden teruggedrongen. Vewin is blij met deze afspraken omdat drinkwaterbedrijven die de Rijn als bron gebruiken steeds meer inspanningen moeten verrichten om schoon en gezond drinkwater hiervan te maken.

30% minder microverontreinigingen

De ministers van Duitsland, Frankrijk, Italië, Liechenstein, Luxemburg, Oostenrijk, Nederland, Wallonië en Zwitserland spraken af dat in 2040 de verontreiniging van de Rijn met bestrijdingsmiddelen, industriële stoffen en medicijnresten met 30% moet zijn verminderd. RIWA-Rijn (een samenwerkingsverband van vier drinkwaterbedrijven) riep in aanloop naar de conferentie de Rijnministers op kwantitatieve reductiedoelstellingen voor microverontreinigingen overeen te komen. Dat is nu dus gebeurd.

Bronnen onder druk

Uit een onderzoek van KWR naar de kwaliteit van de drinkwaterbronnen in Nederland, kwam naar voren dat deze bronnen onder toenemende druk staan van bestaande en nieuwe dreigingen. Vewin pleit al geruime tijd voor meer maatregelen om de kwaliteit van de bronnen te verbeteren. Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uitgezuiverd te worden.
Dit sluit aan bij de Europese afspraken die gemaakt zijn voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW stelt dat drinkwaterbedrijven met eenvoudige zuivering drinkwater moeten kunnen bereiden. Als verbetering van de kwaliteit van de bronnen uitblijft, zal het produceren van goed en gezond drinkwater steeds grotere zuiveringsinspanningen vragen.

Lees ook over de evaluatie van de KRW
Lees het KWR-rapport De kwaliteit van bronnen van drinkwater in Nederland

Tags by dit artikel
Delen via: