Vewin ondersteunt pleidooi RIWA voor een schonere Rijn
Terug 13 februari 2020

Vewin ondersteunt pleidooi RIWA voor een schonere Rijn

​In aanloop naar de Rijnministersconferentie die vandaag plaatsvindt heeft RIWA-Rijn de ministers opgeroepen om concrete maatregelen te nemen voor het verbeteren van de waterkwaliteit van de Rijn. Vewin ondersteunt de oproep van RIWA-Rijn voor een schonere Rijn. Zowel Vewin als RIWA pleiten voor kwantitatieve reductiedoelstellingen voor microverontreinigingen. RIWA-Rijn maakt zich zorgen om de groeiende lijst incidenten die de productie van drinkwater met Rijnwater als bron bemoeilijken. De afgelopen jaren doken herhaaldelijk 'nieuwe' stoffen op zoals het fluorhoudende trifluoracetaat (TFA) en de stikstofverbinding pyrazool, waardoor de inname voor drinkwaterproductie tijdelijk gestaakt moest worden. Ondanks alle inspanningen om de waterkwaliteit te verbeteren kost het drinkwaterbedrijven steeds meer moeite om drinkwater te maken. Dat blijkt uit een evaluatie van de Kaderrichtlijn Water, die juist als doelstelling heeft deze zuiveringsopgave te verminderen. Zolang deze belofte niet gekwantificeerd wordt en niet terugkomt in beleidsdoelen, verwacht de drinkwatersector dat deze trend doorzet. Daarom wil RIWA-Rijn dat in het nieuwe Programma Rijn 2040 effectieve reductiedoelen vast worden gelegd.

Oproep RIWA-Rijn onderstreept belang concrete maatregelen schone bronnen

RIWA wil een verbetering van het beleid en de vergunningsverleningspraktijk en meer transparantie over de te lozen stoffen. Ook Vewin is hier voorstander van. De oproep van RIWA-Rijn sluit aan bij het pleidooi van Vewin voor meer maatregelen om de kwaliteit van de bronnen te verbeteren. Vewin deed deze oproep naar aanleiding van de onderzoeksresultaten in het KWR-rapport over de kwaliteit van de bronnen van drinkwater in Nederland. Concrete maatregelen zijn nu noodzakelijk, zodat voldaan wordt aan de bestaande wettelijke waterkwaliteitseisen en daarnaast nieuwe, opkomende stoffen zoals medicijnresten en industriële stoffen en effecten van klimaatverandering worden aangepakt.

Ministersconferentie over de Rijn

De Rijnministerscommissie komt op 13 februari bij elkaar, in Amsterdam, om het nieuwe werkprogramma voor de komende twintig jaar vast te stellen. De milieuministers van Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Luxemburg spreken dan nieuwe doelstellingen af om de waterkwaliteit van de Rijn na 2020 te verbeteren. Daarnaast spreken ze ook over de aanpak van microverontreinigingen en over de droogteproblematiek, ook dit zijn zeer relevante thema's voor de drinkwatersector. RIWA-Rijn is een samenwerkingsverband van vier Nederlandse drinkwaterbedrijven (Oasen, PWN, Vitens en Waternet) met de Rijn als bron.

Dit samenwerkingsverband heeft ter gelegenheid van de Rijnministersconferentie een speciale editie van het RIWA-Rijn magazine uitgegeven.

Tags by dit artikel
Delen via: