Waterspiegel 2: Themanummer over de Beleidsnota Drinkwater
Terug 4 juni 2021

Waterspiegel 2: Themanummer over de Beleidsnota Drinkwater

De tweede editie van de Waterspiegel van 2021 is verschenen. Dit speciale 'bewaarnummer' van de Waterspiegel volgt de thematische indeling van de onlangs verschenen Beleidsnota Drinkwater 2021-2026 door in zes hoofstukken aan te geven welke concrete acties de Beleidsnota Drinkwater aankondigt en wat daarbij de inzet van Vewin is. De nota geeft een overzicht van de opgaven waarvoor de drinkwatervoorziening staat en presenteert hoofdkeuzes voor het drinkwaterbeleid. Tegelijkertijd legt de nota de basis voor een ambitieuze 'implementatie- en uitvoeringsagenda' die in de komende jaren tot concrete resultaten moet leiden. Het themanummer biedt behalve veel informatie over de Beleidsnota Drinkwater ook een snelle introductie in de wereld van de drinkwatervoorziening. In deze editie is er uitgebreid aandacht voor waar ons drinkwater vandaan komt, welke stappen het aflegt voordat het uit de kraan komt en de hierbij behorende uitdagingen, met uitleg door de tien drinkwaterdirecteuren.

Oproep aan nieuwe regering: zet in op Nationaal Waterakkoord

Het nummer onderstreept ook de oproep van de drinkwatersector aan de nieuw te vormen regering om met een Nationaal Waterakkoord te komen. De Nederlandse drinkwaterbedrijven voorzien ruim 8 miljoen huishoudens en bedrijven continu (24/7) van gezond, lekker en betaalbaar kraanwater. Zij leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid en een goed vestigingsklimaat, maar moeten daarvoor steeds meer inspanningen verrichten. Drinkwater uit de kraan lijkt zo vanzelfsprekend in Nederland, maar dat is het niet. De beschikbaarheid en kwaliteit van de bronnen van ons drinkwater – grond- en oppervlaktewater — staan onder toenemende druk. Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag door een groeiende economie en bevolking. De kwaliteit van onze drinkwaterbronnen verslechtert bovendien door vervuiling van landbouw, industrie en huishoudens. Het bereiken van de afgesproken doelen in de Europese Kaderrichtlijn Water is ernstig in gevaar. We dreigen toekomstige generaties op te zadelen met een minder zekere levering van betrouwbaar drinkwater. De Beleidsnota Drinkwater benoemt veel goede thema's, maar er is uitwerking en extra inzet nodig, óók van de nieuwe regering. Vewin pleit daarom voor een Nationaal Waterakkoord in de komende regeringsperiode.

Lees hier de hele Waterspiegel

Tags by dit artikel
Delen via: