Waterspiegel: Bescherming drinkwaterbronnen en lessen uit de droogte
Terug 7 mei 2019

Waterspiegel: Bescherming drinkwaterbronnen en lessen uit de droogte

Waterspiegel 2 2019 heeft als hoofdartikel een interview met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). We blikken met een paar partijen uit de ‘droogtekolom’ terug op de afgelopen zomer en besteden onder meer aandacht aan de onthulling van een watertappunt door Koning Willem-Alexander, geothermie en de rol van provincies voor de drinkwatervoorziening.

Bescherming van de bronnen van ons drinkwater

Minister Van Nieuwenhuizen heeft op watergebied de nodige uitdagende dossiers: de Kaderrichtlijn Water, bescherming van de bronnen en het klimaatbestendig maken van het Nederlandse watersysteem. ‘Steeds vaker zien we dat kwaliteit en kwantiteit twee zijden zijn van dezelfde medaille en daar houden we in de beleidsvorming dan ook steeds meer rekening mee.’ aldus Van Nieuwenhuizen.

Koning onthult watertappunt bij Koningsspelen

Op 12 april onthulde Koning Willem-Alexander op basisschool de Arke in Lemmer een speciaal oranje watertappunt. Met deze onthulling verrichtte hij de officiële openingshandeling van de Koningsspelen 2019. Het thema van de spelen was dit jaar ‘water drinken’, daarom werkten de Nederlandse drinkwaterbedrijven voor dit thema samen met de Koningsspelen.

Ervaringen en lessen van de droogte van 2018

Waterspiegel vroeg aan vertegenwoordigers van stakeholders uit de zogeheten ‘droogtekolom’ wat zij hebben geleerd van de extreem droge zomer van 2018. Te lezen zijn de ervaringen van Michèle Blom (RWS), Jelle Hannema (Vitens), Bert Boerman (IPO), Joke Cuperus (PWN), Dirk-Siert Schoonman (Unie van Waterschappen), Roelof Kruize (Waternet) en Riksta Zwart (Waterbedrijf Groningen). Blom: ’Je weet dat er tijdens een crisis altijd onverwachte dingen gebeuren. Mijn conclusie is dat we hebben laten zien dat we dit sámen kunnen.’

‘Geothermiesector moet volwassen worden’

Geothermie (aardwarmte) zal naar verwachting de komende jaren in Nederland een grote vlucht nemen. Dat is belangrijk voor de drinkwatervoorziening, omdat bij het boren voor geothermie risico’s kunnen optreden voor het grondwater bestemd voor drinkwaterproductie. In de Waterspiegel een interview met Robert Mout, sectorleider Geothermie bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Mout: ‘Bij het doorboren van aardlagen kan ‘lekkage’ tussen watervoerende grondpakketten optreden. Het zoete grondwater dat gebruikt wordt voor drinkwater, kan daardoor onbruikbaar worden door vermenging met zout water uit grote diepten.’

Belangrijke rol provincies bij drinkwatervoorziening

In het verkiezingen-drieluik gaat dit nummer in op de vraag ‘wat is voor de drinkwatersector het belang van de provincie’? En wat verwachten drinkwaterbedrijven van de nieuwe colleges na de verkiezingen voor de Provinciale Staten? Drie directeuren van drinkwaterbedrijven geven toelichting op hun visie en wensen; Guïljo van Nuland (Brabant Water), Walter van der Meer (Oasen) en Wim Drossaert (Dunea). ‘Ik hoop dat het nieuwe provinciale college zich blijft inzetten voor de bescherming van onze bronnen en natuurgebieden. Er liggen flinke opgaven – energietransitie, woningbouw, klimaatverandering – en een versnelde aanpak van de bescherming van ons watersysteem is hoog nodig.’ Aldus Drossaert.

Lees Waterspiegel 2 2019

Tags by dit artikel
Delen via: