Werkbezoek Duurzame Zorg, LUMC: 'Zorg en water gaan over gezondheid'
Terug 30 juli 2019

Werkbezoek Duurzame Zorg, LUMC: 'Zorg en water gaan over gezondheid'

​​De rol van de zorgsector is van oudsher primair: mensen beter maken. Maar steeds vaker denkt men in de zorg na over de fase daarvóór: mens en milieu gezond houden. Dat wordt des te belangrijker nu steeds duidelijker wordt dat de zorg zelf ook een bron is van milieuvervuiling, onder andere in de vorm van hormonen en medicijnresten in water en veel plastic afval. Vooral de operatiekamer is daarbij een grote leverancier van medisch afval gebleken. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor dit onderwerp.

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) onderzoeken, samen met onder andere zorg- en waterketenpartners, mogelijkheden om medische milieuvervuiling tegen te gaan. In dat kader vond donderdag 14 februari in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) een werkbezoek plaats van vertegenwoordigers van de zorg, de ministeries van VWS en IenW, TU Delft, de waterschappen en de drinkwaterbedrijven.

Een belangrijk doel van deze bijeenkomst was het bespreken van oplossingsrichtingen voor enkele van de grootste problemen op het gebied van verduurzamen van de ziekenhuiszorg. In dat kader gaven de initiatiefnemers, hoogleraar Frank Willem Jansen (LUMC en TU Delft) en Hans Friedericy (anesthesioloog LUMC) verschillende voorbeelden van methoden waarmee het Leidse ziekenhuis de medische vervuiling te lijf gaat. Er is enige tijd geleden een Green Team opgericht, dat op alle mogelijke manieren probeert de impact van het ziekenhuis op het milieu te reduceren. 'Behalve onderwerpen zoals reusables in plaats van disposables, gaat het daarbij natuurlijk ook om het verminderen van het lozen op het riool van medicijnresten, röntgencontrastvloeistoffen en andere chemicaliën.'

Lees verder in Waterspiegel 1, maart 2019

Dit artikel verscheen eerder in de Waterspiegel

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht