Betere bescherming nodig van drinkwatergebieden tegen aardwarmteboringen
Terug 22 januari 2019

Betere bescherming nodig van drinkwatergebieden tegen aardwarmteboringen

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) meldde op 21 januari in dagblad Trouw dat bij alle 23 Nederlandse aardwarmteprojecten ondergrondse lekkages dreigen. SodM kondigde aan dat er aanvullende regels komen rondom aardwarmteboringen. Deze risico’s onderstrepen het standpunt van Vewin dat gebieden voor de drinkwatervoorziening beter beschermd moeten worden.

Betere bescherming nodig

Winning van aardwarmte is volgens Sodm risicovol voor grondwater vanwege mogelijke lekkages van de boorputten. Grondwater is in grote delen van ons land de bron van het drinkwater. In de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) worden grondwaterbeschermingsgebieden, waterwingebieden en boringvrije zones wél, maar door provincies aangewezen intrekgebieden van waterwinningen níet uitgesloten voor mijnbouw. Boren naar aardwarmte (geothermie) is een vorm van mijnbouw. Mijnbouw vanaf de zijkant ónder de drinkwatergebieden wordt volgens STRONG eveneens toegestaan. Vewin heeft al eerder gepleit voor aanscherping van de uitsluitingen in STRONG.
Toekomstige grotere drinkwatervraag
Vewin en de provincies, verenigd in IPO, zijn momenteel bezig aanvullende grondwaterreserves aan te wijzen om ook in de toekomst in de groeiende drinkwatervraag te kunnen voorzien. Deze reserves, Aanvullende Strategische Voorraden (ASV’s) genoemd, moeten volgens Vewin ruimtelijk gescheiden zijn van gebruik van de ondergrond in het kader van de energietransitie, zoals voor aardwarmte en WKO-systemen. De bescherming van ASV’s moet een randvoorwaarde zijn in de regionale energiestrategieën die volgen uit het Klimaatakkoord

‘Wringt met veilige waterwinning’

Vewin en Vitens hebben in Trouw gereageerd op de waarschuwing van SodM met hun standpunt over geothermie en de drinkwatervoorziening. In Zwolle en Nijmegen liggen aardwarmteplannen die kunnen wringen met veilige waterwinning, zegt Vitens, dat 5,6 miljoen klanten heeft. ‘Geothermie en drinkwater kunnen zeker naast elkaar, maar niet in hetzelfde gebied’, stelt Vitens-directeur Jelle Hannema. Het is het volgens hem het één of het ander.
‘Risico’s zijn nooit uit te sluiten. Mocht er iets misgaan, dan kan een waterreserve voor altijd onbruikbaar raken.’ aldus Vewin.
Lees het Trouw-artikel met SodM en het Trouw-artikel met de drinkwatersector
Lees het Vewin-standpunt over STRONG

Tags by dit artikel
Delen via: