BNR Verkiezingsdebat over Water: politiek wil water hoog op agenda
2 maart 2021

BNR Verkiezingsdebat over Water: politiek wil water hoog op agenda

​​Bij ruimtelijke plannen, zoals die voor woningbouw, moet voortaan een 'waterstempel' om zo water de positie te geven die nodig is. Dat stelden de (kandidaat)-Kamerleden William Moorlag (PvdA), Roelof Bisschop (SGP), Laura Bromet (GroenLinks), Marcel Beukeboom (D66), Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Eva van Esch (Partij voor de Dieren) in het BNR Verkiezingsdebat over water. Dit debat werd mede mogelijk gemaakt door de Unie van Waterschappen en Vewin. De kandidaten debatteerden behalve over bouwplannen ook over het waterpeil in veenweidegebieden en over de uitdagingen op het gebied van drinkwater. Zo stelde Marcel Beukeboom (D66): "Wat omhoog moet is niet de prijs van drinkwater, maar de waarde van water. Daar zit de echte oplossing." Pieter Grinwis (ChristenUnie): "In Nederland hebben we het beste drinkwater voor de laagste prijs. Geef drinkwaterbedrijven meer ruimte om te investeren in zuiveringen en infrastructuur." William Moorlag (PvdA) gaf aan dat "een paar euro extra is voor veel mensen al veel geld" is. Hij stelde dat er veel meer gedaan had moeten worden om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te halen en de vervuiling door mest, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten tegen te gaan. De rekening van de vervuiling mag niet bij de klanten terechtkomen. Moorlag pleitte verder voor een stevige bronaanpak. "We moeten echt zuinig zijn. Als de grondwatervoorraad één keer is verpest, dan heb je dat niet zo maar op orde." Laura Bromet (GroenLinks) wees er op dat zij niet zo zeer de gewone consument meer wil laten betalen, maar de echte grootverbruikers, grote bedrijven die nu juist vrijgesteld worden van belasting. Eva van Esch (PvdD) ) pleitte er daarom voor dat het ministerie van VROM moet terugkeren. Water, klimaat en milieu moet op een hoger niveau komen. Water ligt nu teveel versnipperd over de diverse ministeries. Onderdeel van VROM zou een staatsecretaris voor Water moeten zijn. Het debat is terug te luisteren via de podcastpagina van BNR: een Waterdebat tot op de Bodem.

Luister hier het Verkiezingsdebat:

Tags by dit artikel
Delen via: