Chemische vervuiling vanaf nu op wereldschaal aangepakt
4 maart 2022

Chemische vervuiling vanaf nu op wereldschaal aangepakt

Afgelopen week is in de milieuvergadering van de Verenigde Naties in Nairobi, Kenia, besloten het nog steeds groeiende gebruik en dumping (lozing) van chemicaliën, afval, microplastics en hormoonverstorende middelen op wereldschaal aan te pakken. Dit gebeurde met steun van Nederland. Vewin had de Nederlandse regering gevraagd een ontwerpresolutie te steunen voor de oprichting van een intergouvernementeel panel rond chemicaliën, afval en vervuiling (Science-Policy Panel to support action on chemicals, waste and pollution). Namens de drinkwatersector pleit Vewin al jaren voor het uitbannen van de lozingen van stoffen die een gevaar kunnen zijn voor de bronnen van drinkwater.

Afspraken op wereldniveau

Het beoogde panel heeft een vergelijkbare rol als het IPCC klimaatpanel. De oprichting van een wetenschappelijk autoriteit die mondiaal beleidsmaatregelen kan voorstellen is een kleine stap vooruit naar een duurzame wereld. Een verbod of vergaande restrictie van het gebruik van zeer schadelijke en persistente stoffen zoals PFAS moet zeker Europees, maar kan het beste op wereldschaal worden afgesproken.
Tags by dit artikel
Delen via: