Droog en warm: drinkwatersector roept gebruikers op bewust om te gaan met water
Terug 5 augustus 2020

Droog en warm: drinkwatersector roept gebruikers op bewust om te gaan met water

Het landelijk neerslagtekort is de afgelopen twee weken iets gestabiliseerd, maar is nog steeds relatief groot. De komende week wordt droog en zeer warm weer verwacht. De afvoer van de Rijn is laag, zal de komende dagen stijgen door neerslag in het stroomgebied, en daarna weer dalen. De afvoer blijft voldoende om in de watervraag te voorzien. De afvoer van de Maas is zeer laag en zal naar verwachting de komende weken langzaam verder dalen. Er is geen sprake van een dreigend landelijk watertekort, daarom blijft de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) actief op niveau 0 (normaal waterbeheer).

Drinkwaterbedrijven alert op piekverbruik

Er is voldoende grond- en oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater. De waterpeilen in de bekkens, duinen en plassen in beheer bij de drinkwaterbedrijven zijn op orde. In de afgelopen periode lag als gevolg van neerslag en lagere temperaturen de drinkwatervraag op een gemiddeld niveau. De verwachting voor de komende twee weken is een hogere drinkwaterafzet, passend bij warm en droog zomerweer. De oproep van de drinkwatersector aan gebruikers blijft van kracht om bewust om te gaan met drinkwater. Mede op basis van de ervaringen van voorgaande jaren houden de drinkwaterbedrijven de weersituatie en het piekverbruik goed in de gaten en passen de oproepen aan de klanten in hun gebied hier op aan. Met de verwachte aanhoudende warmte is het belangrijk om voldoende water te drinken, thuis uit de kraan of onderweg bij de openbare tappunten.

Drinkwatervoorziening en droogte

De droge zomers van 2018 en 2019 hebben eens te meer duidelijk gemaakt dat de toekomstige beschikbaarheid van voldoende, kwalitatief goed zoet water in alle delen van het land geen vanzelfsprekendheid is. De Beleidstafel Droogte, waar de drinkwatersector aan deel nam, leverde een reeks van aanbevelingen op gericht op een meer klimaatrobuuste inrichting van het watersysteem. Water als uitgangspunt kiezen bij de ruimtelijke inrichting, water beter vasthouden en zuinig omgaan met water zijn essentiële elementen daarvan.
De drinkwaterbedrijven zetten daarom in op waterbewustwording, zij participeren bijvoorbeeld in decentrale wijkinitiatieven (o.a. waterketenbeheer) en denken mee bij innovatie van waterverbruikende apparaten. Ook het ontmoedigen van laagwaardig gebruik van drinkwater door grootverbruikers hoort daarbij. Weersomstandigheden en verschillen in drinkwaterbronnen, zoals het gebruik van grondwater en/of oppervlaktewater zorgen ervoor dat de situatie per regio kan verschillen. Drinkwaterbedrijven voorzien hun klanten daarom altijd van informatie op maat, binnen hun eigen voorzieningsgebied. Drinkwaterbedrijven voelen zich verantwoordelijk bij te dragen aan een duurzame samenleving; minder water gebruiken is altijd beter, het hele jaar door.

Droogtemonitor

Wanneer er sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stelt de LCW een droogtemonitor op. In een periode van droogte gebeurt dit elke 2 weken, of vaker als dat nodig is. Hierin worden de huidige situatie en de toekomstige verwachtingen voor watertekort of droogte beschreven. Deze informatie is gebaseerd op gegevens van de waterschappen, KNMI, Rijkswaterstaat en Vewin. Deze partijen komen tijdens dreigende crisissituaties bijeen in de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW), samen met andere crisispartners als het ministerie van IenW, provincies, veiligheidsregio's, gemeenten en de drinkwatersector. De taken van de crisispartners zijn vastgelegd in het Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte (LDWD).

Meer informatie over de drinkwatervoorziening staat in onze publicatie Continu betrouwbaar drinkwater maken hoe doen we dat?

Tags by dit artikel
Delen via: