Droogte: drinkwatersector roept gebruikers op bewust om te gaan met water
Terug 24 juni 2020

Droogte: drinkwatersector roept gebruikers op bewust om te gaan met water

​Ondanks het droge voorjaar doen zich vooralsnog geen knelpunten voor in de bronnen (grond – en oppervlaktewater) voor de bereiding van drinkwater. De verwachting voor de komende dagen is dat de watervraag gaat stijgen als gevolg van warm en droog weer. De drinkwaterbedrijven hebben zich hierop voorbereid en roepen gebruikers op om bewust om te gaan met drinkwater. Waar nodig, wordt op klanten een extra beroep gedaan om zuinig om te gaan met drinkwater. Dit hangt af van de regionale situatie.

Op 24 juni verscheen de nieuwe droogtemonitor van de Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW). De LCW blijft opgeschaald naar fase 1, 'dreigende watertekorten'. De neerslag van de afgelopen weken heeft weliswaar gezorgd voor enige verlichting van de situatie, maar is onvoldoende om een einde te maken aan de droogte. Het neerslagtekort is nog altijd groot en regionaal zijn de grondwaterstanden nog steeds laag. In Oost en Zuid Nederland is de grondwatersituatie enigszins verbeterd, maar zijn de effecten van de droogte nog steeds merkbaar. In deze gebieden kan geen water vanuit de rivieren worden aangevoerd.
De afvoer van de Rijn en Maas is voldoende om aan de watervraag te voldoen.

Geen knelpunten in bronnen voor drinkwater

Het droge voorjaar en de gevolgen daarvan zijn merkbaar, maar er doen zich momenteel geen knelpunten voor in de bronnen (grond- en oppervlaktewater) voor de bereiding van drinkwater. De afvoeren van Rijn en Maas zijn lager dan normaal maar als gevolg van de recente regenval wel gestegen en voldoende voor de drinkwatervoorziening. Het IJsselmeer is op peil en het chloridegehalte is goed. De afvoer van de Drentsche Aa is als gevolg van regenval gestegen. Op de lange termijn wordt wel rekening gehouden met minder inname uit de Drentsche Aa en meer inzet vanuit grondwater. De waterpeilen in de bekkens, duinen en plassen zijn op orde. Omdat door de corona-maatregelen veel mensen naar verwachting niet of in eigen land op vakantie gaan en een droge, warme zomer wordt verwacht, bereiden de drinkwaterbedrijven zich voor op een zeer hoge drinkwatervraag.

Drinkwatervoorziening en droogte

De droge zomers van 2018 en 2019 hebben eens te meer duidelijk gemaakt dat de toekomstige beschikbaarheid van voldoende, kwalitatief goed zoet water in alle delen van het land geen vanzelfsprekendheid is. De Beleidstafel Droogte, waar de drinkwatersector aan deel nam, leverde een reeks van aanbevelingen op gericht op een meer klimaatrobuuste inrichting van het watersysteem. Water als uitgangspunt kiezen bij de ruimtelijke inrichting, water beter vasthouden en zuinig omgaan met water zijn essentiële elementen daarvan.
De drinkwaterbedrijven zetten daarom in op waterbewustwording, participeren bijvoorbeeld in decentrale wijkinitiatieven (o.a. waterketenbeheer) en denken mee bij innovatie van waterverbruikende apparaten. Ook het ontmoedigen van laagwaardig gebruik van drinkwater door grootverbruikers hoort daarbij. Weersomstandigheden en verschillen in drinkwaterbronnen, zoals het gebruik van grondwater en/of oppervlaktewater zorgen ervoor dat de situatie per regio kan verschillen. Drinkwaterbedrijven voorzien hun klanten daarom altijd van informatie op maat, binnen hun eigen voorzieningsgebied. Drinkwaterbedrijven voelen zich verantwoordelijk bij te dragen aan een duurzame samenleving; minder water gebruiken is altijd beter, het hele jaar door.

Droogtemonitor

Wanneer er sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stelt de LCW een droogtemonitor op. In een periode van droogte gebeurt dit elke 2 weken, of vaker als dat nodig is. Hierin worden de huidige situatie en de toekomstige verwachtingen voor watertekort of droogte beschreven. Deze informatie is gebaseerd op gegevens van de waterschappen, KNMI, Rijkswaterstaat en Vewin. Deze partijen komen tijdens dreigende crisissituaties bijeen in de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW), samen met andere crisispartners als het ministerie van IenW, provincies, veiligheidsregio's, gemeenten en de drinkwatersector. De taken van de crisispartners zijn vastgelegd in het Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte (LDWD).

Meer informatie over de drinkwatervoorziening staat in onze publicatie Continu betrouwbaar drinkwater maken hoe doen we dat?

Tags by dit artikel
Delen via: