Europese Commissie zet stap om drinkwaterbronnen beter te beschermen tegen chemische stoffen
Terug 22 december 2022

Europese Commissie zet stap om drinkwaterbronnen beter te beschermen tegen chemische stoffen

De Europese Commissie heeft op 19 december een voorstel gepubliceerd voor een herziene verordening voor het classificeren, etiketteren en verpakken van chemische stoffen. Nieuw is de toevoeging van de groep stoffen die Persistent, Mobiel en Toxisch zijn (zoals PFAS). Vewin is blij met dit voorstel omdat het een belangrijke stap is om de toelating en het gebruik van schadelijke stoffen te beperken en zo kan bijdragen aan het beter beschermen van drinkwaterbronnen.

Stap in de goede richting

Het voordeel van deze toegevoegde groep is dat deze stoffen niet meer stof voor stof beoordeeld hoeven te worden, wat een tijdrovend proces is. De classificatie is de opmaat naar preventieve maatregelen in het kader van REACH en andere wetgeving om deze schadelijke stoffen uiteindelijk uit te faseren en drinkwaterbronnen beter te beschermen. Het voorstel van de Europese Commissie moet nog definitief worden. Ook moet het voorstel vervolgens doorwerking krijgen in andere Europese regelgeving maar Vewin ziet dit als een stap in de goede richting.
Tags by dit artikel
Delen via: