Glyfosaat: drinkwaterbronnen verdienen meer bescherming
12 september 2017

Glyfosaat: drinkwaterbronnen verdienen meer bescherming

​Minister Kamp van Economische Zaken steunt het voorstel van de Europese Commissie om de goedkeuring van onkruidverdelger glyfosaat met tien jaar te verlengen. Glyfosaat is giftig voor de natuur en het leven in het water en wordt al jaren in normoverschrijdende concentraties aangetroffen in grond- en oppervlaktewater dat wordt gebruikt om drinkwater van te maken. Het is hiermee een belangrijke risicovolle stof voor de drinkwaterbedrijven. Vewin pleit daarom voor een stevige aanpak om de aanwezigheid van glyfosaat in drinkwaterbronnen terug te dringen.
Eind november moet de EU een definitief oordeel vellen over de verlenging van de EU-licentie van glyfosaat. Aangezien glyfosaat giftig is, is het van groot belang dat drinkwaterbronnen beschermd worden tegen verontreiniging door deze stof. Het beschermen van drinkwaterbronnen tegen verontreinigingen past ook binnen het halen van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze stelt onder meer dat de waterkwaliteit van bronnen niet achteruit mag gaan en op termijn ook echt moet verbeteren.
Als de verlenging van de EU-licentie van glyfosaat inderdaad wordt toegestaan, is het essentieel om maatregelen in te stellen en om de verontreiniging van drinkwaterbronnen te voorkomen. Minister Kamp geeft aan dat het CTGB maatregelen kan nemen om oppervlaktewater te beschermen, met name als dat gebruikt wordt om drinkwater van te maken. Zonder concrete maatregelen vanuit de overheid verandert er in feite echter niets.
Toepassingen buiten de landbouw zijn voor een groot deel de oorzaak van verontreinigingen van vooral oppervlaktewater. Vewin pleit hierbij voor een verbod op de verkoop en het gebruik van glyfosaat voor particuliere gebruikers.

Tags by dit artikel
Delen via: