Goed dat er aandacht is voor lokale effect lood binnenshuis op kwaliteit kraanwater
Terug 6 november 2019

Goed dat er aandacht is voor lokale effect lood binnenshuis op kwaliteit kraanwater

​Het RIVM en de Gezondheidsraad publiceren vandaag beide een rapport over loodinname via kraanwater. Het RIVM heeft berekend dat kraanwater specifiek bij oude loden leidingen en bij nieuwe, niet goed doorgespoelde leidingen, meer bijdraagt aan de totale dagelijkse blootstelling aan lood, dan eerder bekend was.
De drinkwatersector vindt het goed dat er aandacht is voor het lokale effect van loden leidingen op de kwaliteit van kraanwater binnenshuis en pleit voor sanering van de resterende loden binnen-installaties. Drinkwaterbedrijven in Nederland leveren drinkwater van hoge kwaliteit en betreuren het wanneer de kwaliteit in de laatste meters leiding binnenshuis (achter de watermeter) negatief wordt beïnvloed (door bijvoorbeeld achterstallig onderhoud van eigenaren van panden).

Lokaal te veel lood door materialen in het huis

Lood komt voor in voedsel, kraan- en flessenwater, in de bodem en kan worden ingeademd via huisstof en de lucht.
Het kraanwater in Nederland is van hoge kwaliteit, voor iedereen veilig om te drinken en wordt beter gecontroleerd dan voedingsmiddelen. In enkele specifieke situaties kan echter te veel lood in kraanwater voorkomen. Dit komt dan door loden leidingen in huizen gebouwd voor 1960, of tijdelijk door nieuwe kranen en leidingen die nog onvoldoende zijn doorgespoeld.
Het RIVM heeft berekend dat kraanwater in deze specifieke gevallen meer bijdraagt aan de totale dagelijkse blootstelling aan lood, dan we eerst dachten. Langdurige blootstelling aan lood kan bijvoorbeeld het leervermogen aantasten van ongeboren kinderen en kinderen tot en met zeven jaar.

Eigenaren zelf verantwoordelijk

De drinkwaterinstallatie van een huis hoort bij het huis. Dat wil zeggen dat de eigenaar zelf verantwoordelijk is voor alle leidingen en apparatuur achter de watermeter. In een huis van voor 1960 is het dus belangrijk te weten of loden leidingen zijn vervangen door ander materiaal. De eigenaar van de woning is hier verantwoordelijk voor. Bij nieuwe leidingen en kranen is het van belang om deze de eerste maanden goed door te spoelen, drinkwaterbedrijven geven hier concrete adviezen over, die aansluiten bij de nieuwste aanbevelingen van de Gezondheidsraad.

Lood is verwijderd uit distributienet van drinkwaterbedrijven

Drinkwaterbedrijven hebben tussen 1995 en begin van deze eeuw nagenoeg alle loden leidingen verwijderd uit hun distributienet. Wanneer bij werkzaamheden onverhoopt toch nog een stukje loden leiding wordt aangetroffen, vervangen zij die door leidingen van een ander materiaal.
Komen medewerkers van drinkwaterbedrijven bij werkzaamheden aan huis loden leidingen tegen, dan adviseren zij klanten om die te laten vervangen.

Aanbevelingen van het RIVM en de Gezondheidsraad

Het RIVM en de Gezondheidsraad hebben aanbevelingen gedaan in hun rapporten ‘Loodinname via kraanwater’, bijvoorbeeld over monitoring, metingen bij nieuwbouw en de manier van rapporteren over lood in kraanwater. De sector vindt het belangrijk dat de kwaliteit van het drinkwater dat bij mensen thuis uit de kraan komt even goed is als hoe de drinkwaterbedrijven het aan huis afleveren. De drinkwatersector gaat over de aanbevelingen graag in overleg met het ministerie van IenW.

Lees hier het nieuwsbericht van het RIVM
Lees hier het persbericht van de Gezondheidsraad

Tags by dit artikel
Delen via: