Jaarverslag Vewin 2023: actie nodig voor de toekomst van ons drinkwater
Terug 3 juni 2024

Jaarverslag Vewin 2023: actie nodig voor de toekomst van ons drinkwater

Dat er water uit de kraan komt lijkt vanzelfsprekend, maar dat dreigt steeds minder het geval te zijn. Vewin blikt in haar publicatie van het jaarverslag dan ook terug op een uitdagend jaar waarin de drinkwatersector veelvuldig in de media verscheen.

Waarborgen leveringszekerheid van drinkwater

In 2023 werd nog duidelijker hoe groot de uitdagingen zijn in de drinkwatersector. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceerde in april 2023 een onderzoek dat de eerdere noodkreet van de drinkwaterbedrijven bevestigde. Hierin werd aangegeven dat zonder snelle actie van overheden de drinkwaterbedrijven niet aan de tot 2030 stijgende vraag zullen kunnen voldoen. Kort daarop concludeerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn rapport over de Kaderrichtlijn Water (KRW) dat overheden nauwelijks invulling geven aan hun wettelijke zorgplicht voor de drinkwatervoorziening. Inmiddels demissionair minister Harbers kondigde in april 2023 aan dat er een Actieprogramma beschikbaarheid drinkwaterbronnen 2023 – 2030 zal worden opgesteld door Interprovinciaal Overleg (IPO) en Vewin, samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het programma moet de knelpunten per regio in beeld brengen én daarbij ook de oplossingen.

Drinkwaterbelangen

Vewin was in 2023 actief betrokken bij en leverde bijdragen aan een groot aantal beleidstrajecten. Het beter beschermen van drinkwaterbronnen tegen nitraat, medicijnresten, PFAS of bestrijdingsmiddelen, evenals de KRW, vroeg ook dit jaar weer veel aandacht, niet alleen in Nederland maar ook op Europees niveau. Andere onderwerpen die de revue passeerden waren onder meer de grote woningbouwopgave, drinkwaterbesparing, de WACC en het voorkomen van opwarming van drinkwaterleidingen door de aanleg van warmtenetten. Tot slot bracht Vewin de belangen van drinkwater afgelopen jaar meerdere keren onder de aandacht door het uitbrengen van diverse publicaties, de organisatie van Waterpoorten, masterclasses en de Nacht van het drinkwater.
2023 was tevens een echt verkiezingsjaar met maar liefst drie verschillende verkiezingen. Voorafgaand aan de verkiezingen werden diverse evenementen georganiseerd om aandacht te vragen voor de toekomst van ons drinkwater, waaronder enkele verkiezingsdebatten in Nieuwspoort.

Nieuwe voorzitter

Ook werd eind december 2023 de nieuwe voorzitter van Vewin bekendgemaakt: Pieter Litjens. Hij volgde daarmee Peter van der Velden op, die zes jaar aan het roer van de vereniging heeft gestaan. Litjens: "Als nieuwe voorzitter wil ik graag mijn bijdrage leveren aan het aanpakken van de uitdagingen van vandaag en deze omzetten in de duurzame oplossingen van morgen. Het gaat om het waarborgen van gezond en veilig drinkwater voor de toekomst."

Bekijk de online versie van het Vewin jaarverslag 2023

Bekijk het Vewin jaarverslag 2023 als PDF

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht