Meeste tussendoelen nota 'Gezonde Groei, Duurzame Oogst' niet gehaald
25 september 2019

Meeste tussendoelen nota 'Gezonde Groei, Duurzame Oogst' niet gehaald

Op 26 september vindt in de Tweede Kamer een technische briefing plaats over de publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 'Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd'. Vandaag publiceert Vewin alvast een preview van de komende Waterspiegel: een interview met Aaldrik Tiktak van het PBL.

Eind juni stuurde minister Schouten de tussenevaluatie van de nota 'Gezonde Groei, Duurzame Oogst' naar de Tweede Kamer. Deze nota beschrijft het regeringsbeleid op het gebied van gewasbescherming voor de periode 2013 tot 2023. In 2018 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderzocht in hoeverre het beleid succesvol is. Onderzoeker Aaldrik Tiktak van het PBL over dit rapport, getiteld 'Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd': 'Er moet nog wel het een en ander gebeuren!'

De ambitie van het kabinet is om de gewasbeschermingspraktijk verder te verduurzamen en om in 2023 te voldoen aan internationale eisen voor milieu, voedselveiligheid en arbeidsomstandigheden.
De beleidsnota 'Gezonde Groei, Duurzame Oogst' uit 2013 is de opvolger op de nota 'Duurzame gewasbescherming' en was destijds een flinke trendbreuk. Tiktak: 'Voor het eerst lag de focus van het beleid meer op preventie en het totale systeem, en niet alleen op de chemische gewasbescherming. Geïntegreerde gewasbescherming is de bestrijding van schadelijke organismen en plantenziekten in de landbouw met verschillende methoden, met zo weinig mogelijk chemische middelen. Zo'n integrale aanpak lijkt inderdaad de juiste weg, maar dat vergt wel inspanningen van alle ketenpartners.'

Lees het hele interview

Tags by dit artikel
Delen via: