Neerslagtekort stabiliseert, nog geen einde aan de droogte
Terug 9 juli 2020

Neerslagtekort stabiliseert, nog geen einde aan de droogte

De aanzienlijke hoeveelheid neerslag van de afgelopen weken heeft voor verdere verlichting van de droogte in grote delen van het land gezorgd. Ook in het stroomgebied van de Rijn en de Maas is neerslag gevallen, waardoor er op dit moment voldoende water Nederland binnenkomt om aan de watervraag te kunnen voldoen. In sommige hoger gelegen gebieden in het land is aanvoer van rivierwater niet mogelijk en daar zijn de grondwaterstanden regionaal nog laag. Het neerslagtekort is in de afgelopen periode gestabiliseerd. Hoewel de situatie geen einde maakt aan de droogte, is er op dit moment geen sprake meer van een dreigend landelijk watertekort. Om die reden gaat de Landelijke Coƶrdinatiecommissie Waterverdeling (LCW) over van niveau 1 (dreigend watertekort) naar niveau 0 (normaal waterbeheer). De eerder genomen maatregelen blijven waar nodig van kracht, zoals het opzetten van waterpeilen, het vasthouden van water, het regionaal instellen van

beregeningsverboden en het inspecteren van droogtegevoelige kades. Er is voldoende grond- en oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater. De oproep van de drinkwatersector aan gebruikers om bewust om te gaan met drinkwater blijft van kracht.

Drinkwatervoorziening en droogte

De droge zomers van 2018 en 2019 hebben eens te meer duidelijk gemaakt dat de toekomstige beschikbaarheid van voldoende, kwalitatief goed zoet water in alle delen van het land geen vanzelfsprekendheid is. De Beleidstafel Droogte, waar de drinkwatersector aan deel nam, leverde een reeks van aanbevelingen op gericht op een meer klimaatrobuuste inrichting van het watersysteem. Water als uitgangspunt kiezen bij de ruimtelijke inrichting, water beter vasthouden en zuinig omgaan met water zijn essentiƫle elementen daarvan.
De drinkwaterbedrijven zetten daarom in op waterbewustwording, participeren bijvoorbeeld in decentrale wijkinitiatieven (o.a. waterketenbeheer) en denken mee bij innovatie van waterverbruikende apparaten. Ook het ontmoedigen van laagwaardig gebruik van drinkwater door grootverbruikers hoort daarbij. Weersomstandigheden en verschillen in drinkwaterbronnen, zoals het gebruik van grondwater en/of oppervlaktewater zorgen ervoor dat de situatie per regio kan verschillen. Drinkwaterbedrijven voorzien hun klanten daarom altijd van informatie op maat, binnen hun eigen voorzieningsgebied. Drinkwaterbedrijven voelen zich verantwoordelijk bij te dragen aan een duurzame samenleving; minder water gebruiken is altijd beter, het hele jaar door.

Droogtemonitor

Wanneer er sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stelt de LCW een droogtemonitor op. In een periode van droogte gebeurt dit elke 2 weken, of vaker als dat nodig is. Hierin worden de huidige situatie en de toekomstige verwachtingen voor watertekort of droogte beschreven. Deze informatie is gebaseerd op gegevens van de waterschappen, KNMI, Rijkswaterstaat en Vewin. Deze partijen komen tijdens dreigende crisissituaties bijeen in de Landelijke Coƶrdinatiecommissie Waterverdeling (LCW), samen met andere crisispartners als het ministerie van IenW, provincies, veiligheidsregio's, gemeenten en de drinkwatersector. De taken van de crisispartners zijn vastgelegd in het Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte (LDWD).

Meer informatie over de drinkwatervoorziening staat in onze publicatie Continu betrouwbaar drinkwater maken hoe doen we dat?

Tags by dit artikel
Delen via: