Netbeheer Nederland en Vewin blij met definitieve afschaffing precariobelasting
21 februari 2017

Netbeheer Nederland en Vewin blij met definitieve afschaffing precariobelasting

​Netbeheer Nederland en Vewin vinden het een goede zaak dat de Tweede Kamer vandaag na ruim twaalf jaar eindelijk heeft ingestemd met een wetsvoorstel om de precariobelasting op gas-, water- en elektriciteitsnetten af te schaffen. Eind 2004 nam de Tweede Kamer al moties aan om de precariobelasting op nutsleidingen af te schaffen. Al die tijd hebben Netbeheer Nederland en Vewin (de vereniging van waterbedrijven in Nederland) zich intensief ingezet om deze belasting afgeschaft te krijgen, omdat die voor consumenten kan leiden tot een forse verhoging van de rekeningen voor drinkwater en energie.

Ondoorzichtige belasting

Hans de Groene, directeur Vewin: "Drinkwater is een eerste levensbehoefte, die hoort wat ons betreft niet extra belast te worden. Het is goed dat er nu definitief een einde aan deze ondoorzichtige en ongewenste belasting komt."

André Jurjus, directeur Netbeheer Nederland: "Energie is een essentieel onderdeel van ons dagelijks leven. Ons energienet moet daarom betrouwbaar én betaalbaar zijn. Daar past geen precariobelasting bij die de rekening voor consumenten onnodig opdrijft. Het is een goede zaak dat deze onzichtbare belasting over niet al te lange tijd voorgoed tot het verleden behoort."

Consument ruim € 1,5 miljard beter af

Minister Plasterk was oorspronkelijk van plan gemeenten die precario heffen een overgangsperiode toe te staan van tien jaar, maar de Tweede Kamer heeft die overgangsperiode verkort tot vijf jaar. Dit is het gevolg van een amendement dat coalitiepartijen VVD en PvdA afgelopen week indienden. Netbeheer Nederland en Vewin vinden de verkorting van de overgangstermijn terecht. Het bespaart consumenten in totaal ruim € 1,5 miljard aan kosten die anders op de rekeningen voor drinkwater en energie terecht zouden komen. De netbeheerders en drinkwaterbedrijven gaan er vanuit dat ook de Eerste Kamer in zal stemmen met het wetsvoorstel tot afschaffing van de precariobelasting.

Tags by dit artikel
Delen via: