'Overheid: zorg dat wij ons werk goed kunnen doen'
Terug 31 augustus 2021

'Overheid: zorg dat wij ons werk goed kunnen doen'

​​Steeds vaker zien de drinkwaterbedrijven verontreiniging in het water dat zij als basis gebruiken voor de productie van drinkwater. Zo ook in Drenthe, waar WMD van grondwater al bijna 125 jaar heerlijk en gezond drinkwater maakt voor een half miljoen particuliere en zakelijke klanten. Maar dat wordt met de dag ingewikkelder, legt algemeen directeur Leo Hendriks van WMD uit.

'Wij komen de laatste jaren de concrete gevolgen van decennialang gebruik van bestrijdingsmiddelen en andere chemicaliën uit de industrie en de landbouw tegen in onze grondwaterputten. Die stoffen zijn de afgelopen 40 of 50 jaar vanaf het maaiveld de bodem ingezakt en hebben nu ook het diepere grondwater bereikt. Uiteraard zuiveren wij tijdens ons productieproces de ongewenste stoffen uit het water, maar dat lukt niet meer met de reguliere technieken. Er zijn geavanceerde methodes nodig, zoals actieve kool of zelfs membraanfiltratie. Met als bijkomend nadeel dat we tot 20% water verliezen bij het filtratieproces, tegen 3 of 4% bij normale zuivering. Dat betekent dat we meer water en dus op den duur meer bronnen nodig hebben, meer winningen moeten ontwikkelen, onze installaties moeten uitbreiden, grond moeten aankopen en meer kosten moeten maken voor energie. En dat terwijl we juist zuiniger met water willen omgaan en slechts een eenvoudige zuivering willen toepassen, conform de afspraken in de Kaderrichtlijn Water. Een ongewenste situatie dus.'

Bronnen beschermen

'Onze grootste uitdaging is onze bron – het grondwater – schoonmaken, schoon houden en beschermen tegen ongewenste invloeden van buitenaf. Het Nederlandse drinkwater is van de hoogste kwaliteit en de drinkwaterbedrijven staan aan de lat om dat zo te houden. Maar dat wordt steeds lastiger. Zelfs als er morgen zou worden gestopt met alle gebruik en lozingen van chemicaliën, bestrijdingsmiddelen, mest en medicijnen, dan zouden we die stoffen nog minimaal 30 jaar in het grondwater bij onze winningen tegenkomen. Water is een onderdeel van de grote kringloop van het leven: alles wat wij in het water gooien, in de grond stoppen of in de lucht blazen, komt vroeg of laat weer op ons pad.'

Lees verder in Waterspiegel 2, juni 2021

Dit artikel verscheen eerder in de Waterspiegel

Tags by dit artikel
Delen via: