Tarievenoverzicht 2020 gepubliceerd
Terug 21 april 2020

Tarievenoverzicht 2020 gepubliceerd

​Onlangs heeft Vewin het Tarievenoverzicht 2020 gepubliceerd met daarin een bundeling van de tarievenregelingen van alle tien de Nederlandse drinkwaterbedrijven.

Uit het overzicht blijkt dat het drinkwatertarief voor een huishouden met een gebruik van 100 m3/jaar (gemiddeld gebruik voor huishoudens) met 1,3% is toegenomen ten opzichte van 2019. Vorig jaar was het gemiddelde tarief €1,33/m3, nu is dat €1,35/m3. Dit is exclusief de zogenaamde verbruiksbelastingen als de Belasting op Leidingwater en de btw, die de drinkwaterbedrijven namens de consument afdragen aan de fiscus.
Het tarief inclusief de verbruiksbelastingen is eveneens met 1,3% gestegen; van €1,82/m3 naar 1,85/m3.

Bijna 30% belastingen

Al langere tijd slagen drinkwaterbedrijven erin de (reële) kostprijs van de productie en levering van drinkwater trendmatig te laten dalen door toenemende efficiency. Echter, door stijgende belastingen verdampt het voordeel voor de consument.
De afnemersprijs bestaat inmiddels voor bijna 30% uit belastingen. Naast verbruiksbelastingen gaat het hierbij om de in het drinkwatertarief verdisconteerde precariobelasting en de provinciale grondwaterheffing.
Twintig jaar geleden bestond de drinkwaterprijs nog voor maar bijna 15% uit belastingen, tien jaar geleden was dat al opgelopen tot bijna 25%, het aandeel belastingen in het drinkwatertarief blijft dus stijgen. De drinkwatersector vindt dat niet in overeenstemming met het karakter van drinkwater als duurzame eerste levensbehoefte en is van mening dat de prijs alleen moet worden bepaald door de kosten.

Lees het Tarievenoverzicht 2020

Tags by dit artikel
Delen via: