Tarievenoverzicht 2021
Terug 22 maart 2021

Tarievenoverzicht 2021

​Vewin heeft het Tarievenoverzicht 2021 gepubliceerd met daarin een bundeling van de tarievenregelingen van de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven.

Uit het overzicht blijkt dat het drinkwatertarief voor een huishouden met een gebruik van 100 m3/jaar (gemiddeld gebruik voor huishoudens) met 2,5% is toegenomen ten opzichte van 2020. Vorig jaar was het gemiddelde tarief €1,35/m3, nu is dat €1,38/m3. Dit is exclusief de zogenaamde verbruiksbelastingen als de Belasting op Leidingwater en de btw, die de drinkwaterbedrijven namens de consument afdragen aan de fiscus.
Het tarief inclusief de verbruiksbelastingen is met 2,4% gestegen; van €1,85/m3 naar 1,89/m3.

Bijna 30% belastingen

Al langere tijd zijn drinkwaterbedrijven erin geslaagd de (reële) kostprijs van de productie en levering van drinkwater trendmatig te laten dalen door toenemende efficiency. Echter, door stijgende belastingen is het voordeel voor de consument verdampt.
De afnemersprijs bestaat voor bijna 30% uit belastingen. Naast verbruiksbelastingen gaat het hierbij om de in het drinkwatertarief verdisconteerde precariobelasting en de provinciale grondwaterheffing.
Vijfentwintig jaar geleden bestond de prijs voor bijna 15% uit belastingen, tien jaar geleden was dat al opgelopen tot bijna 25% en nu dus tot bijna 30%. De drinkwatersector vindt dat niet in overeenstemming met het karakter van drinkwater en pleit daarom voor verlaging van de belastingdruk op drinkwater als eerste levensbehoefte door een verlaging van de Belasting op Leidingwater.

Tarievenoverzicht 2021

Tags by dit artikel
Delen via: