Tweede Kamer scherpt Nederlandse inzet verbod PFAS aan
Terug 13 oktober 2021

Tweede Kamer scherpt Nederlandse inzet verbod PFAS aan

De Tweede Kamer heeft gisteren drie moties aangenomen van de Kamerleden Bouchallikht (GL), Van Esch (PvdD), Hagen (D66) en Beckerman (SP) over de vermindering van blootstelling aan PFAS. Hiermee roept de Kamer op de Nederlandse inzet voor een verbod voor niet-essentiële toepassingen verder te verscherpen. Bouchallikht en Van Esch pleitten voor een Europees totaalverbod op PFAS, dat dus verder gaat dan het verbod op niet-essentiële toepassingen. Hagen, Bouchallikht en Beckerman vroegen om een voortvarende aanpak van bestaande lozingen. Zij verzochten de regering alle directe én indirecte lozingen van PFAS op oppervlaktewater te identificeren en te minimaliseren, en met gemeenten vóór de zomer alle PFAS hotspots in kaart te brengen en te komen met bijbehorende beheersmaatregelen inclusief een tijdspad van aanpak. Vewin is verheugd met het aannemen van deze drie moties door de Tweede Kamer, omdat het ondersteuning is van het principiële standpunt van Vewin om PFAS bij de bron aan te pakken en dus te voorkomen dat het in het milieu komt.

Lees hier het eerdere Vewin-artikel over het tweeminutendebat PFAS van 7 oktober jl.

Lees hier Vewin-standpunt over PFAS

Tags by dit artikel
Delen via: