Unie van Waterschappen en Vewin vragen Timmermans: 'verblauw' het GLB
31 mei 2018

Unie van Waterschappen en Vewin vragen Timmermans: 'verblauw' het GLB

De Unie van Waterschappen en Vewin roepen op tot het opnemen van maatregelen in het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) om bodem- en waterkwaliteit te verbeteren, en tot het beter op elkaar afstemmen van Europees landbouw- en waterbeleid. Beide organisaties hebben dit kenbaar gemaakt in een gezamenlijke brief aan vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans. Aanleiding voor deze brief is de aanstaande publicatie van het wetgevingsvoorstel voor het toekomstig GLB door de Europese Commissie. Het huidige GLB loopt nog tot 2020. Vewin en de Unie van Waterschappen benadrukken dat de hervorming van het GLB aangegrepen moet worden om op Europees niveau meer ambitieuze en beter afdwingbare milieudoelstellingen voor het GLB af te spreken.

'Verblauwen van het GLB'

De kwaliteit van het Nederlandse grond- en oppervlaktewater staat onder druk, onder andere door bodem- en waterverontreiniging veroorzaakt door de emissie van bestrijdingsmiddelen en meststoffen uit de landbouw. Het is daarom van belang om het GLB te 'verblauwen'. Dit betekent dat er een duidelijke link gelegd moet zijn tussen het Europese landbouwbeleid en het waterbeleid, waarbij maatregelen uit het GLB bijdragen aan het halen van de doelen met betrekking tot waterkwaliteit. Het gaat dan vooral om de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water. De Kaderrichtlijn Water heeft als doel de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in Europa duurzaam te beschermen. De Unie van Waterschappen en Vewin vinden dat het Europese landbouwbeleid een belangrijke rol moet spelen in de transitie naar een duurzame landbouw en het beschermen van grond- en oppervlaktewater tegen verontreinigende stoffen uit de landbouw.​

Lees hier het position paper ​Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020

Lees hier de gezamenlijke brief

Tags by dit artikel
Delen via: