​Vewin benadrukt belang Europese aanpak geneesmiddelen in water
22 januari 2018

​Vewin benadrukt belang Europese aanpak geneesmiddelen in water

Vewin heeft gereageerd op de Europese geneesmiddelenstrategie die de Europese Commissie voorstelt en benadrukt hierbij vooral het belang van een grensoverschrijdende aanpak.

Het doel van deze strategie is het beschermen van waterbronnen tegen geneesmiddelen. De Europese aanpak is gericht op een ketenaanpak waarbij alle schakels van de keten maatregelen treffen, van de ontwikkeling en toelating van medicijnen tot extra zuivering.

Vewin benadrukt richting de Europese Commissie allereerst het belang van een Europese geneesmiddelenstrategie, aangezien een groot deel van de geneesmiddelen in Nederlandse wateren afkomstig is van emissies uit het buitenland. Daarnaast geeft Vewin het belang aan van regulerende maatregelen om de aanwezigheid van geneesmiddelen in het water te verminderen, zoals het aanpakken van huidige tekortkomingen van de Environmental Risk Assessment die uitgevoerd moet worden bij de introductie van nieuwe geneesmiddelen.

De Europese Commissie stelt maatregelen voor gericht op extra zuivering. Hierbij vraagt Vewin prioriteit te geven aan de zuiveringsinstallaties die de grootste impact hebben op innamepunten voor de drinkwatervoorziening.

De Europese Commissie vraagt ook naar bestaande maatregelen die uitgevoerd worden op dit terrein, waarbij Vewin verwijst naar de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water van het Ministerie van IenW, waarin Vewin met diverse partners samenwerkt aan het tegengaan van medicijnresten in drinkwaterbronnen.

Naar aanleiding van de reacties op de voorgestelde geneesmiddelenstrategie komt de Europese Commissie naar verwachting in het tweede kwartaal van 2018 met een niet-wetgevende Mededeling. Eventuele wetgevende maatregelen kunnen in de jaren erna volgen.

Tags by dit artikel
Delen via: